Published on

Social distancing

Paano ba ang tamang paggawa nito?

Tayo pong lahat ay may tungkulin sa pagpapabagal ng pagkalat ng COVID-19 sa ating komunidad.

Tayo po ay hinihikayat na makiisa sa pagsunod sa social distancing upang matulungan ang ating pamahalaan na mabawasan ang epekto nito sa ating kapuwa at sa ating health care system.

Ano ang mga hakbang para sundin ang social distancing?

  • Una, sundin ang dalawang metrong distansya sa mga pampublikong lugar gaya ng grocery stores, public transit, gas stations at restaurants.
  • Ikalawa, iwasang lumapit sa mga tao at makipag-usap sa mga pampublikong lugar na hihigit sa 10 minuto. Maaaring gamitin ang telepono o virtual meeting sa pakikipag-usap.
  • Ikatlo, iwasang bumati sa pamamagitan ng paghalik, pagyakap, pagkamay o pagmamano. Maaaring kumaway na lang muna sa mga panahong ito.
  • Ikaapat, i-disinpek [linising mabuti] ang mga frequently used surfaces [mga bagay na madalas hawakan] tulad ng door knobs, cellphones at light switches.
  • Ikalima, hangga’t maaari, manatili sa ating mga tahanan. Kung kinakangailang mamili, o gumamit ng public transit, piliin ang hindi mataong oras. Kung maaari ay magtrabaho sa bahay o work from home.
  • Ikaanim, iwasan ang mga sumusunod: ang pagbibiyahe; ang mga matataong lugar; at ang mga pagtitipon lalo na kung ikaw ay senior citizen o mayroong karamdaman.
  • Ikapito, kailangang mag-self-isolate o manatili sa bahay ng 14 na araw kung ikaw ay nabibilang sa mga sumusunod: ikaw ay bumiyahe sa Manitoba mula sa ibang probinsya o ibang bansa; nakisalamuha sa tao na mayroong COVID-19; at kung may sintomas ng respiratory illness.

Tayong lahat ay may maiaambag sa mga panahong ito.

Atin pong sundin ang social distancing at panatilihin po nating ligtas at malusog ang ating sarili, pamilya at komunidad.

– Hango sa English version na isinulat ni Jessica Praznik ay Reuben Garang; isinalin sa wikang Pilipino ni Roselyn Advincula. Salamat sa Ethnocultural Council of Manitoba – Stronger Together Manitoba in partnership with Immigration Partnership Winnipeg at kay Roselyn Advincula.