Published on

Usapang Auto

    Paano nga ba pumili

    at bumili ng baterya ng sasakyan?

 
Alam naman natin na ang baterya ng sasakyan ay ang siyang buhay nito. Kapag mahina ang baterya, hirap ang sasakyan na mag-start. Maaaring ang baterya ninyo na kaige-ige na mag-start ngayong summer ay bigla na lamang kayong ititirik sa winter. Ating talakayin ang mga bagay-bagay na dapat nating tingnan kapag tayo ay pumipili o bumibili ng baterya ng sasakyan.

Reproduction of any content and/or ad design published in the Pilipino Express website is not permitted without The Pilipino Express Inc.'s written consent.

Pilipino Express News Magazine Copyright © 2012
Website by ctVisions Web Development