Published on

Usapang Auto

    “Ayaw mag-start ng sasakyan ko!”


Ilan na ba sa atin ang nabubulaga ng ating sasakyan dahil sa ayaw itong mag-start? Nagmamadali ka pa naman sa umaga papasok o kaya ay nagmamadali kang umuwi galing sa trabaho, tapos biglang ayaw mag-start ang sasakyan natin.

Rainbow Stage Mabuhay banner

Reproduction of any content and/or ad design published in the Pilipino Express website is not permitted without The Pilipino Express Inc.'s written consent.

Pilipino Express News Magazine Copyright © 2024
Website by ctVisions Web Development