Published on

    OK bang mag-boost ng patay na baterya?

Hindi na mapigilan ang pagdating ng malamig na panahon. Kasama nito ay ang mga karaniwang tanawin sa lansangan – mga sasakyang hila-hila ng mga towing trucks. Mahigit sa 90% ng pagkakataon pag tinanong mo ang towtruck drivers, tino-tow nila ang sasakyan papunta sa repair shop sa kadahilanang ayaw itong mag-start. May problema sa charging or starting system ng sasakyan.