Published on

Hinagap ni Paquito Rey Pacheco

Banal na Kasulatan

Tayo ang nilikhang bunga ng pag-ibig,
Binuhay sa lupa at silong ng langit;
May utos ang Diyos, laging isaisip,
Nang tayo’y malayo sa mga panganib!

***

Ngunit, pananalig ng tao sa Diyos,
Ginawang sangkalan ng mga sumulpot
na mga namunong yumaman sa limos,
Nang mga nasilong karamiha’y kapos!

***

Dilang matatabil, kurong kaniya-kaniya,
Ang pinalalabas laman ng Bibliya;
Isipang marupok ang laging biktima,
Nang mga bersiyon na magkakaiba!

***

Kasulatang banal, iwasang gamitin
na udyok ng diwang masamang layunin!

Paquito Rey Pacheco