Published on

Hinagap ni Paquito Rey Pacheco

Ang Katotohanan

Sa isip ng tao una’y katapatan,
Kung ang nakatanim ay katotohanan;
Pinagtagni-tagning kasinungalingan,
Tunay na nangyari ang magpapatunay!

***

Katulad ng mga nagaganap ngayon,
Sa nilisang bayang marami ang gutom;
Pamana ng mga namahala noon,
Ang sistemang bulok, kusang nangangamoy!

***

Sa mga hikahos walang pakialam,
Ang mga bihasa sa kapabayaan;
Masamang gawain, noon pinagtakpan
ng maraming ganid na may katungkulan!

***

Sa ngayon ay waring nabago ang lahat,
Dahil sa hangaring ang bansa’y umunlad!

Paquito Rey Pacheco