Published on

Hinagap ni Paquito Rey Pacheco

Ang 2020

Lumisang taon na nakalupaypay,
Dahilan sa mga dusang pasan-pasan;
Hilahil sa dibdib na pinagtiisan,
Sa bagong panahon naman ibibigay!

***

May magandang alay ang bagong panahon,
Handog na sinayang ng nalumang taon;
Tanggapin na sana ang pagkakataon,
Nang sa paghihirap ay hindi mabaon!

***

Ilibing sa limot ang sanhi ng dusa,
Hanapin ang landas patungong ginhawa!
Habang nabubuhay may bukong pag-asa,
Kung pagyayamanin’y malusog ang bunga!

***

Huwag akalaing masarap na ngayon,
Ang natikmang bunga na mapakla noon!

Paquito Rey Pacheco