Published on

Pastor Junie Josue

    Upang huwag maligaw

Ayon sa biblia sa aklat ng Kawikaan 14:12, “May daanan na para bang tama sa palagay ng isang taong pero ang dulo nito ay kamatayan.” Sa kilalang libro ng mga bata na may pamagat na Alice in Wonderland, napunta si Alica sa isang kalye na nagsasangay-sangay sa iba’t ibang direksyon. Humingi ng payo si Alice sa isang pusang si Cheshire.

Ang sabi ni Alice, “Maaari bang sabihin mo sa akin kung saan ako dapat pumunta mula dito?”

Sumagot si Cheshire, “Depende kung saan mo gustong makarating.”

Nagsalita muli si Alice, “Wala akong pakialam kung saan.”

Sumagot muli ang pusa, “Wala ring halaga kung saan ka man daraan.”

Minsan kapag nagbabaskayon kami sa isang lugar, gusto lamang namin baybayin ang isang lugar. Wala kami talaga destinasyon. Gusto lang namin pumasyal at natutuwa kami dahil tinuturing naming isang adventure ito. Pero madalas kung tayo ay nagbibiyahe para makapunta sa isang lugar, ang kalyeng daraanan natin ay mahalaga. Lalo na sa winter, iiwas tayo sa madudulas na kalye. Kapag gahol na tayo sa oras, hahanap tayo ng short cut.

Sa ating buhay, lalo na sa mga malalaking desisyong sa ating buhay, hindi puwedeng basta-basta na lamang tayo magdedesisyon dahil kung magkataon, mapapahamak tayo. Napupunta ang tao sa maling landas sa buhay dahil sa iba’t ibang dahilan. May mga taong dahil sa kanilang pagkagahaman ay manloloko ng kanilang kapuwa para yumaman. Nabulagan sila dahil sa kanilang pagiging makasarili. Wala makitang mali sa kanilang ginagawa. Ang nakikita nila ay ang kanilang pagyaman at ang mga luhong nais nilang makamtam. Kulungan at kahihiyan ang naging destinasyon ng mga taong ito.

Ang iba naman ay naliliko ng landas dahil sa kanilang desperasyon. Napagdaanan na sila ng mahabang panahon at wala pa rin silang asawa. Dumating sila sa punto na pumatol sa taong may asawa. Ang sinisigaw nila, may karapatan din silang lumigaya. Pero ang hindi nila batid, lolokohin, pagsasamantalahan, bibiguin at iiwanan lamang sila ng mga kinakasama nila.

Ang ilan naman ay naliko ang landas dahil sa kanilang pride. Umasa sila sa kanilang sariling talino at galing. Akala nila sapat na ito para maging magtagumpay. Sumabak sa isang negosyong alanganin. Naubos ang kabuhayan pati na rin ang mga ipon.

Kung ayaw nating mapahamak sa buhay, ang sabi ng biblia sa Kawikaan 3:5-7, “Magtiwala sa Diyos nang buong puso at huwag manangan sa inyong sariling pang-unawa. Sa lahat ng inyong ginagawa, kilalanin siya at gagabayan niya kayo sa iyong daraanan. Huwag kayong maging marunong sa sariling ninyong pananaw. Manampalataya sa Diyos at tumalikod sa kasamaan.”

Hindi ba’t napakadali at nakakarelax ang biyahe lalo na sa malalayong lugar tulad ng States kapag may GPS tayo, ’yong gadget na madalas ay kinakabit natin sa kotse para ituro sa atin ang daan? Pero maging ang GPS ay may limitasyon. Kapag may ginagawang kalye, hindi nito alam. Higit pa ang Diyos sa GPS. Alam niya ang pangkasalukuyan ang panghinaharapat ang lahat ng bagay. Kung ipagkakatiwala natin ang bawat bahagi ng ating buhay sa kaniya, makakaasa tayo na andiyan palagi ang paggabay niya kahit sa oras ng pagsubok. Makakaasa tayo na hindi tayo mapapahamak at tagumpay ang nag-aabang sa atin.

Pastor Junie Josue is Senior Pastor of International Worship Centre at 1077 St. James St. (Worship Services: Tagalog Sunday 9 a.m.; English 10:45 a.m. English service at 6:30p.m. starts on Jan. 8, 2012) and host of radio program Higher Lifeon CKJS 810 AM, Monday to Friday, 8:50 a.m. For more information call 774-4478.

Have a comment on this article? Send us your feedback.