Published on

Batang North End ni Noel Lapuz

Investment

ni Noel Lapuz

Karaniwan nating naririnig o ginagamit ang salitang investment sa mga usaping pera. Nandiyan ang iba’t ibang options ng investments na naglalayong mapalago sa kung anumang halaga ang ating itinabi o inilaan bilang puhunan. Mayroon ding mga investments na may nakatakdang panahon bago makuha ang tubo. Sa usaping pinansiyal, ang investment ay laging naghihintay ng tubo, kita o kahit man lamang pagbabalik ng ipinuhunan. Samakatuwid, ang investment ay laging nag-aantay ng kapalit o higit pang halaga ng isinugal o ini-ambag.

Bukod sa tipikal na financial investment, marami tayong mga ginagawa sa buhay na kung tutuusin ay mahahalagang mga investments na walang kaugnayan sa salapi. Posible ba ito? Kung saan daw tayo nag-iinvest ay nandoon ang ating mga passion at mga kagustuhan. Natural lamang na mag-iinvest ang tao kung saan niya gusto, hindi ba?

Anu-ano nga ba ang mga investments na kailangan nating pagtuunan ng pansin nang higit pa sa mga investment na may kaugnayan sa pera?

Investment sa oras

Ako mismo ay guilty dito dahil sa kakulangan ko ng oras na maglaan ng maraming panahon para sa aking pamilya. Dahil na rin sa mga pangangailangang pinansiyal ay minsan o madalas nating nako-compromise ang oras natin na dapat sana’y inilalaan natin sa ating pamilya imbis na nakatutok lagi tayo sa trabaho o negosyo. Marami tayong mga obligasyon bilang mga magulang, pero hindi natatapatan ng pera ang panahon at oras na dapat nating i-invest sa mga taong malapit sa ating mga puso. Hindi kailan man natin maibabalik ang mga nakalipas na panahon. Kaya habang may panahon pa ay subukan nating balansehin ang ating trabaho at panahon sa pamilya.

Investment sa karunungan

Ang sabi nga ng ating mga magulang, ang tanging yaman na hindi kailian man mananakaw sa atin ay karunungan. Ang karunungang aking binabanggit ay hindi lamang sa mga natapos nating degrees o diploma kundi maging sa mga karunungang ating natutunan sa ating mga karanasan sa buhay. Minsan nga ay daig pa ng karanasan ang mga natutunan nating sa mga paaralan. Isa pa, hindi natatapos ang pag-aaral dahil ito ay habang buhay. Araw-araw ay natututo tayo dahil sa ating mga pagkakamali, nahahasa ang ating karunungan dahil sa ating mga karanasan at maging dahil sa mga pagsubok. Huwag tayong matakot magkamali dahil ang bawat pagkakamali nating itinuwid ay investment natin para sa tagumpay.

Investment sa pananampalataya

Anuman ang ating pinaniniwalaan, sa palagay ko ay napakahalaga pa rin ng paglalaan ng oras para pagtibayin ang ating mga pananampalataya. Iba’t iba man ang ating mga pamamaraan sa pagpapahayag ng ating mga pananampalataya ay napaka-importante pa rin ang paglalaan natin ng panahon para pagtibayin ito. Bagama’t napaka-secular ng buhay dito sa Canada ay huwag nating ikahihiya ang ating pananampalataya dahil isa sa mga karapatan natin ito. Ang pag-iinvest natin sa ating pananampalataya ay pagpapatibay ng pundasyon ng ating mga spiritual na pangangailangan.

Investment sa kung ano ang gusto nating gawin

Magkaiba ang dapat nating gawin kumpara sa gusto nating gawin. Sa tipikal na buhay, ang mag-invest sa ating passion ay laging nakabase sa standards ng buhay at pangangailangan. Dahil dito, hindi nagiging masaya ang tao. Halimbawa dito ay ang pagiging masyadong praktikal ng mga magulang sa pagbibigay ng payo o utos sa kanilang mga anak kung ano ang dapat na kuhaning kurso sa university o college. May mga pagkakataon na napipilitan na lamang ang mga anak na tapusin ang mga kurso dahil sa kagustuhan ng kanilang mga magulang kahit hindi nila ito gusto. May mga instances na hinahanap ng magulang ang kanilang sarili sa kanilang mga anak. Ginagawa nilang extension ng kabanata ng kanilang buhay ang kanilang mga anak sa pamamagitan ng pagpilit sa kanilang mga anak na tahakin ang hindi nila napagtagumpayang landas. Ipinapasa nila ang kanilang mga frustrations para pagtagumpayan hindi ng kanilang sarili kung sa pamamagitan ng kanilang mga anak. Dahil dito ay maraming mga kabataan ang nalilito, nade-depress, naliligaw ng landas at ang ilan ay nagpapakamatay. Bilang mga magulang ay hayaan natin ang ating mga anak na magkaroon ng kalayaang gawin at pagtagumpayan ang mga bagay na gusto nilang gawin sa kanilang buhay. Minsan, dapat nating paalalahanan ang ating mga sarili bilang mga magulang na hindi nananatiling bata ang ating mga anak. Lumalaki sila, nagkakamulat at nagkakaroon ng sariling pagpapasiya. Ang kailangang hindi nawawala ay ang guidance. Opo, guidance at hindi pagdidikta.

Investment sa unconditional love

Ito ang pinakahigit na investment sa lahat – ang pag-ibig na walang kapalit or unconditional love. Ito lang ang natatanging investment na hindi nag-aantay ng ROI or return of investment. Ang tunay na pag-ibig ay hindi naghihintay ng recognition, bayad or anumang uri ng tubo. Napakahirap gawin nito dahil sa mga pagsubok at tukso sa ating kapaligiran ngunit kung susubukan natin na taos-pusong magmahal ay mapangyayari natin ito. Ang pag-ibig ay hindi lamang sa pagitan ng dalawang tao. Ang pag-ibig ay maaaring pag-ibig sa Diyos, sa bayan, pag-ibig sa pamilya, pag-ibig sa ating mga sarili, pag-ibig sa kalikasan at sa lahat ng nilalang sa lupa. Masarap ang pakiramdam kapag nagpamalas tayo ng wagas na pagmamahal. Ang kaganapan ng ating buhay ay lalong pinagtitibay sa kung paano natin isinasapamuhay ang unconditional love.

Saan ba tayo naglalaan ng malaking investment? Sa pera lang ba?

Noel Lapuz ay dating OFW sa Middle East (Dubai at Qatar). Nagtrabaho nang sampung taon sa City Hall ng Taguig bilang Human Resource Management Officer. Naging bahagi ng Bata-Batuta Productions bilang manunulat, entertainment host at stage actor. Nagtatag ng Kulturang Alyansa ng Taguig. Kasapi ng Ecumenical Movement for Justice and Peace (EMJP).

Paunawa: Ang mga paksa at salitang nakasaad sa Batang North End ay sariling opinion ng may-akda at maaaring hindi opinion ng mga taga-lathala ng Pilipino Express.

Have a comment on this article? Send us your feedback