Published on

Noel Lapuz     Sa bawat pag-flush ng inidoro

May bantog na slogan noong panahon ni Marcos tungkol sa pagtitipid ng tubig na nagsasabing: “Ang tubig ay mahalaga, huwag mag-aksaya.” Makalipas ang halos apatnapung taon, eto na nga ang pinangangambahan ng tao – ang tagtuyot, ang kawalan ng tubig.

Di lingid sa ating kaalaman kung gaano hinagupit ng El Niño ang sektor ng agrikultura sa Pilipinas. Mga pesante ang direktang naapektuhan nito. Ini-utang na nga lang ang ipinangtanim, natamaan pa ng tagtuyot. Bad trip talaga, ’ika nga.