Published on

Usapang Auto 

 Pagre-reset ng stereo at command start


Talakayin natin ang mga modernong electronics na nakakabit sa ating mga sasakyan na pagkaminsan ay nagbibigay ng problema sa atin.

Kapag nagkaroon ng tinatawag na power interruption ang ating sasakyan, may mga ilang components ng sasakyan ang unang-unang naaapektuhan. Ito ay ang car stereo at command starter. Bigla na lamang di gagana pag balik ng power ng sasakyan.

Ang mga makabagong sasakyan ay humihingi ng security code ang mga car stereo. Ito ay built-in feature ng mga modernong sasakyan laban sa malaganap na pagnanakaw ng stereo. Ang sistema ay nangyayari sa sandaling ang stereo ay mawalan ng supply ng kuryente. Kung sakaling ito ay muling susuplayan ng power dito na papasok ang paghahanap nito ng code na kadalasan ay ibinibigay sa inyo kung kayo ang bumili sa dealership at kung hindi naman ay may paraan upang inyong malaman ang code nito.

Rainbow Stage Mabuhay banner

Reproduction of any content and/or ad design published in the Pilipino Express website is not permitted without The Pilipino Express Inc.'s written consent.

Pilipino Express News Magazine Copyright © 2024
Website by ctVisions Web Development