Published on

Usapang Auto 

 Ang ating relasyon sa ating sasakyan


Aantayin pa ba natin ang pagtindi ng lamig upang sabihin sa ating sarili na dapat nating ihanda ang ating sasakyan sa pagdating ng matinding below zero?

Dapat nga lang siguro na bigyan natin ng atensyon at oras ang ating sasakyan para kaya nitong harapin ang matinding lamig at gayundin ay mabigyan tayo sampu ng ating pamilya ng proteksyon laban sa lamig habang tayo ay nasa labas ng ating mga tahanan.

Rainbow Stage Mabuhay banner

Reproduction of any content and/or ad design published in the Pilipino Express website is not permitted without The Pilipino Express Inc.'s written consent.

Pilipino Express News Magazine Copyright © 2024
Website by ctVisions Web Development