Published on

Usapang Auto 

  Kailangan nga ba ng wheel alignment ang inyong sasakyan?

Napakaraming sasakyan ang tumatakbo sa lansangan na hindi nararamdaman kung misaligned ang mga gulong hanggang hindi nakakaramdam ng pagkabig. Madalas kaysa hindi, ang karamihan ay maiisipan na kailangan na nilang magpa-align kapag may problema na sa suspension o di kaya ay sa steering components. Maiisipan din na kailangan ng alignment kapag napuna na ang kain (wear and tear) ng gulong ay di pantay, maaari sa labas lang o kaya ay sa loob.

Rainbow Stage Mabuhay banner

Reproduction of any content and/or ad design published in the Pilipino Express website is not permitted without The Pilipino Express Inc.'s written consent.

Pilipino Express News Magazine Copyright © 2024
Website by ctVisions Web Development