Published on

Usapang Auto    Ano ang alam mo sa iyong gulong?

Alam mo bang may expiration ang mga gulong? Tumpak! Huwag kang mag-alala dahil bibihira ang nakakaalam talaga nito. Bibigyan din natin ng kaunting paliwanag kung ano ang ibig sabihin ng mga numbers na ating nakikita sa ating mga gulong.

Ang mga gulong ay nag-e-expire four years magmula ng ito ay i-manufacture. Subalit paano natin ito malalaman? Tulad din sa mga pagkain na ating binibili, may apat na numero na nakatatak sa ating gulong na nagsasaad kung pang-ilang linggo ng taon na nakasaad ito ginawa.

Reproduction of any content and/or ad design published in the Pilipino Express website is not permitted without The Pilipino Express Inc.'s written consent.

Pilipino Express News Magazine Copyright © 2012
Website by ctVisions Web Development