Published on

    

Checklist bago bumiyahe ngayong summer

Panahon na naman ng long-driving. Mainam na ilang linggo bago ang inyong scheduled trip ay i-condition na ang inyong sasakyan. Ang sumusunod ay magbibigay sa inyo ng tips kung anu-ano ang dapat i-check bago bumiyahe. Subalit makabubuti pa rin na ang inyong sasakyan ay mapa-inspect sa isang lehitimong mekaniko na makakapag-check ng inyong brakes, steering at suspension components. Makakakuha rin kayo ng mga recommendations kung anu-anong bagay ang dapat bigyang pansin bago ninyo i-biyahe ang sasakyan. Huwag hintayin ang last minute bago ang trip. Kung may mga bagay na kailangang ayusin sa sasakyan, dapat ay may sapat na panahon upang gawin ang mga ito. May sapat na oras din na ma-testing kung ano man ang ginawa sa sasakyan bago ang actual trip. Ating tunghayan ang ating checklist:

1. Engine Oil: Tingnan kung medyo madumi na ang inyong engine oil; kung tama ba ang level ng langis. Maigi na mag-oil change bago bumiyahe;

2. Transmission Fluid: Tingnan kung medyo kulay kalawang na ang ang inyong ATF. Siguraduhin na tama ang level ng fluid. Kung kailangan na, makabubuting magpa-flush ng transmission fluid bago ang trip. Ang mahabang biyahe at ang load na ikakarga ay magbibigay ng stress sa transmission lalo na kung may hatak na trailer o bangka.

3. Antifreeze o Coolant: Siguraduhin na nasa tamang level ang inyong antifreeze o coolant. Kung medyo kulang lang ang fluid ay i-top off ng tamang fluid (regular o long life); subalit kung medyo malaki ang kakulangan ay maiging patingnan kung may leak. Kailangang maayos ang leak bago mag-biyahe dahil kapag naubusan ng antifreeze ang sasakyan ay maaaring mag-overheat ang inyong makina at ito ay magkakaroon ng malubhang masamang epekto sa makina.

4. Baterya: Bisitahin ang inyong battery; siguraduhing walang corrosion sa polo o terminal ng baterya dahil maaaring mag-stall kayo sa daan dahil dito. Kung mahigit na apat o limang taon na ang inyong baterya, maiging palitan na ito bago ang inyong trip.

5. Belts at hoses: Tingnan ang mga belts at hoses kung may mga traces ng leak o kaya ay cracks. Palitan ang mga cracked belts at hoses. Maging ang mga kinked o nabaluktot na mga hoses ay makabubuting palitan dahil sa mga tupi ng hoses na ito maaaring magkaroon ng crack lalo na kapag nainitan ng husto.

6. Gulong: Tingnan kung tama ang psi o ang tire pressure ayon sa manufacturer’s specification (balikan ang nakaraaang issue ng Pilipino Express tungkol sa gulong.)

Maging mapagmasid sa uneven tire wear. Ito ay isang indikasyon na may alignment problem ang inyong sasakyan. Kung nakakaramdam ng pagba-vibrate habang nasa cruising speed, kinakailangan na ang balancing ng gulong. Tiyakin na hindi pa expired ang inyong gulong. apat na taon mula sa manufacturing date. Makabubuti na magpa-align ng gulong bago magbiyahe; makatutulong ito sa economical fuel consumption at makakabawas sa stress sa mga steering at suspension components.

7. Steering at suspension: Pakiramdaman kung may mga tunog at lagutok na naririnig habang pinaaandar o inililiko ang inyong sasakyan. Maaring isa sa mga steering at suspension components ay nangangailangan ng pansin. Kailangang masiguro na ang anumang tunog at lagutok na nararamdaman ay maisa-ayos bago magbiyahe upang maging ligtas.

8. Mga ilaw at ilan pang electrical components: Siguraduhin na lahat ng ilaw ay gumagana; harap at likod. Palitan kagad ang mga pundidong bumbilya; Kung may electrical problem ay makabubuting bigyan lunas muna bago magbiyahe.

9. Ilan pang mga importanteng bagay: Siguraduhin na gumagana ang inyong busina, maayos na wiper blade, at puno ang washer fluid.

10. Air Conditioning/heater: Gumagana ba ang lahat ng temperature regulator ng inyong air conditioning; satisfied ka ba sa lamig na ibinibigay ng iyong a/c system? Hindi mo gugustuhin na magbukas ng bintana habang bumibiyahe. Hindi lang sa maalikabok kundi ito ay malakas pa sa gasolina dahil nagkakaroon ng drag sa loob ng sasakyan. Mas pigil ang takbo. Ipaayos ang inyong A/C system bago lumarga.

11. Mga dapat na dalhin: Makabubuti na nakahanda ang mga sumusunod bago ang biyahe: Extra engine oil, ATF, coolant; portable na pang-vulcanize ng gulong; portable compressor; flashlight; basic tools tulad ng wrenches at small jack; emergency numbers (towing or roadside assistance)

Ang nabanggit na checklist ay very basic lang. Makabubuting ipa-check ang inyong sasakyan upang magkaroon kayo ng exhaustive check-up kaysa abutin kayo sa daan. Sa halip na magkaroon kayo ng memorable at worthwhile trip ng pamilya ay mauuwi sa inis at pag-aalimura dahil sa maaaring sapiting problema ng sasakyan na maaaring maiwasan kung atin pong paghahandaan. Matapos ang mahabang winter na ating pinagdaanan, we all deserve to have a very good summer experience kasama ng ating pamilya at mga kaibigan.

Ron Urbano is a Certified Red Seal Mechanic.

Have a comment on this article? Send us your feedback