Published on

Pic-Ron 

Road trip tips

By Ron Urbano

 Panahon na naman ng labuyan, pagkakataon muli upang makapagbiyahe at Makita ang mga magagandang tanawin dito sa Manitoba o sa ibang probinsiya ng Canada.

Bago ang lahat, kinakailangang handa tayo at ang ating mga sasakyan para sa malayuang biyahe na ating pinagpaplanuhan. Iba na ang handa kaysa mauwi sa frustrations ang ating biyahe. Ang mga sumusunod ay ilang tips na makatutulong bago tayo sumugod sa pagbibiyahe:

1. Siguraduhin na magkaroon ng road trip inspection. Mas maigi na gumastos na ng around $60 to $75, kaysa magsisi sa maaaring maging problema ng sasakyan habang nasa biyahe. Huwag nating kalilimutan ang kaligtasan natin at ng mga kasama natin. Sa basic inspection, ang mga brakes, pang-ilalim na components tulad ng mga ball joints, tie rods, drive shafts, sway bar links at bushings, struts at shock absorbers ay matitingnan kung nasa ayos o kailangan nang palitan para maging ligtas ang pagbibiyahe. Maging ang mga fluids, karga ng baterya, estado ng mga alternator at starter ay mache-check.

2. Siguraduhin na ang mga gulong ay ayon pa sa specification lalo na sa malayuang paglalakbay. Tandaan na ang mga gulong ang tanging kumakapit sa kalsada kapag nagmamaneho. Bago lumarga, siguraduhin na nasa tamang psi o pressure ang mga gulong. Huwag kalilimutan ang inyong spare tire na magiging napaka-importante kapag kayo ay na-flat sa daan. Mas magiging ideal kung magpapa-wheel alignment kayo dahil kapag hindi naka-align ang mga gulong, mauupod ang inyong mga gulong nang wala sa panahon; magiging malakas pa sa gasoline ang sasakyan dahil pigil ang takbo nito kapag wala sa alignment.

3. Siguraduhin na may mga basic tools sa inyong trunk, booster, pang-repair ng gulong (siyempre kailangan ay alam natin kung paano gamitin ang mga tools na dala natin).

4. Magdala ng emergency kit na ang laman ay ang mga sumusunod: flash light, jumper cables o booster, gloves, tali, at first aid kit.

5. Huwag kalilimutan na magdala ng extra na tubig na maaaring kailanganin sa alanganin na lugar habang bumibiyahe.

6. Kapag nakakaramdam ng pagod at pagka-antok, huwag mag-atubiling tumigil muna at magpahinga kung walang puwedeng pumalit sa pagmamaneho.

7. Kung may kasamang mga bata, siguraduhin na maraming dalang mapaglilibangan upang di maging restless ang mga ito na maaaring pagmulan ng “stressful situation” sa loob ng sasakyan.

8. Siguraduhin na ang lahat ng nakasakay ay may proper identification upang kung may mangyari man ay may pagkikilanlan sa lahat ng nakasakay. Ito ay importante lalo na kung magko-cross ng border.

Hindi natin tiyak kung gaano na naman kahaba ang dadanasin nating winter. Kaya’t tayo ay humayo at gumala. Tayo ay bumuo ng mga masasayang memories sa ating pagpasyal. Kaya’t siguraduhin natin na ito ay magiging ligtas at kaiga-igayang experience.

Have a safe and happy trip sa lahat!