Published on

Mga Kathang Kuwento ni Tita Li 

  Bilanggo ng pag-ibig

(Ang mga tauhan at mga pangyayari sa kuwentong ito ay kathang-isip lamang at hindi tumutukoy sa mga tunay na tao at situwasyon)

Sinulyapan ni Carina ang relo niya para tiyakin kung anong oras na. Pinaandar niya ang kotse at mabilis na lumabas sa parking lot ng supermarket. Lagpas na ng alas singko. Kung hindi siya magmamadali o matatrapik siya ay mauunahan pa siya ng uwi ni Les.

Rainbow Stage Mabuhay banner

Reproduction of any content and/or ad design published in the Pilipino Express website is not permitted without The Pilipino Express Inc.'s written consent.

Pilipino Express News Magazine Copyright © 2024
Website by ctVisions Web Development