• Krosword ni Gerry Gamurot
  Eh Kasi, Pinoy!

  Krosword

  ni Gerry Gamurot
 • Building Science by Norman Aceron Garcia
  Features

  Building Science

  by Norman Aceron Garcia

Published on

Kapalaran • Mayo 1-15, 2017

Aries (March 21 – April 19)

Kahit na pakiramdam mo ay tama, huwag ka pa rin lubos na magtitiwala. Mag-ingat ka lalo na kung may hihilingin sila sa iyo na kakaiba. Huwag kang magpapadala sa agos dahil sa bandang huli ay mag-isa ka lang at baka hindi mo na sila makita pang muli. OK ang ika-8 at 9. Alalay ka sa ika-3, 4, 5, 10, 11 at 12.

Taurus (April 20 – May 20)

Simulan mo ang buwan ng Mayo na maingat sa lahat ng bagay na makakaapekto sa iyong kabuhayan at personal na buhay. Maganda ang pagkakataon upang kumita ka nang malaki dahil sa isang project na gusto mo rin namang gawin. Magaan ang pera sa iyo. OK ang ika-1, 2, 10, 11 at 12. Ingat sa ika-6, 7, 13 at 14.

Gemini (May 21 – June 20)

Buksan mo ang iyong mga mata at tenga. May mga usap-usapan na maaga pa lang ay dapat mo nang malaman. Maaaring mabuti at maaaring hindi. Walang mawawala kung nakabantay ka na sa anumang kasasapitan ng pinag-uusapan nila tungkol sa iyo.OK ang ika-3, 4, 5, 13 at 14. Ingat sa ika-1, 2, 8, 9 at 15.

Cancer (June 21 – July 22)

May hihingi ng payo at handa ka namang magbigay nito sa kaniya. Huwag mo lang aasahan na susundin niya ang payo mo. Kung personal ito sa tao, mag-ingat ka dahil baka balikan ka ng malalapit sa papayuhan mo. Kung pera, huwag kang magpapautang. OK sa ika-6, 7 at 15. Ingat sa ika-3, 4, 5, 10, 11 at 12.

Leo (July 23 – Aug. 22)

Kailangan mo ng katotohanan kaya huwag aksayahin ang oras sa mga haka-haka o mga “akala.” Kung wala kang katiyakan sa mga gagawin mo, gumasta ka na at humingi ng payo sa isang propesyonal tulad ng abugado o psychiatrist. Mahirap ang puro “hula.” Ayos sa ika-8 at 9. Stressful ang ika-6, 7, 13 at 14.

Virgo (Aug. 23 – Sept. 22)

Saan mo dadalhin ang pera mo? May mamanahin ka o may darating na malaking halaga sa bulsa mo. Pag-isipan mong mabuti dahil minsanan lang ang dating ng perang ito. Baka hindi na maulit. Planuhin mo at nang hindi mawala agad na parang bula. Suwerte ang ika-1, 2, 10, 11 at 12. Ingat sa ika-8, 9 at 15.

Libra (Sept. 23 – Oct. 22)

Ang mga tao na iniwasan mo noong araw ay babalik muli sa buhay mo. Gusto mo man o hindi, wala kang magagawa dahil nandiyan na naman sila. Puwede ka namang maging civil lang sa kanila. Hindi mo sila kailangang kaibiganin. Walang pakialaman. OK ang ika-3, 4, 5, 13 at 14. Kuwidaw sa ika-10, 11 at 12.

Scorpio (Oct. 23 – Nov. 21)

Maging kontento ka na sa alam mong gagawin mo sa trabaho. Mahirap pumasok sa ibang larangan na hindi mo naman alam. Mahirap magkunwari. Oo nga’t malaki ang magiging pakinabang kung tatanggapin mo ang promosyon, pero baka doon ka malaglag. OK ang ika-6, 7 at 15. Mag-ingat sa ika-13 at 14.

Sagittarius (Nov. 22 – Dec. 21)

Oo nga’t mas maraming karanasan ang mga tao na mas may edad na sa iyo. Pero hindi lahat sa kanila ay may karapatang magbigay ng magandang payo. Gamitin mo pa rin ang utak mo. Tingnan mo ang estado nila sa buhay. Pag-aralan mo kung tatanggapin mo. Masaya ang ika-8 at 9. May tension sa ika-1, 2 at 15.

Capricorn (Dec. 22 – Jan. 19)

Panahon ngayon upang tingnan mo ang tinitirahan mo. Kailangan mo bang ipagawa ito? May extrang pera ka ba? Kung may pampagawa ka, ituloy mo na. Mas mabuting agapan kapag nagsisimula pa lang ang problema. Lumapit ka sa bangko mo. OK ang ika-1, 2, 10, 11 at 12. Tensyon sa ika-3, 4, 5, 13 at 14.

Aquarius (Jan. 20 – Feb. 18)

Nasimulan mo na ang pag-aayos sa mga bagay na nakakaapekto sa iyong buhay. Ipagpatuloy mo. Kailangan mong mag-focus. Pag-aralan mo kung paano mo maiiwasan ang pagsasayang ng mahalagang oras sa mga bagay na hindi mo naman pakikinabangan. OK ka sa ika-3, 4, 5, 13 at 14. Careful sa ika-6 at 7.

Pisces (Feb. 19 – March 20)

Dahan-dahan lang sa paggasta. Iwasan mong maubos ang naipon mong pera dahil sa mga maluluhong gamit at libangan. Tama na muna ang katwirang kaya ka nga naghahanapbuhay ay para masunod mo ang gusto mo. May kinabukasan pa. Iyon ang dapat paghandaan. OK ang ika-6 at 7. Ingat sa ika-1, 2, 8 at 9.