• Krosword ni Gerry Gamurot
  Eh Kasi, Pinoy!

  Krosword

  ni Gerry Gamurot
 • Building Science by Norman Aceron Garcia
  Features

  Building Science

  by Norman Aceron Garcia

Published on

Kapalaran • Marso 1-15, 2017

Aries (March 21 – April 19)

Halo-halo ang mga karanasan na darating sa buhay mo sa buwan ng Marso. May masaya, malungkot at nakakainis. Nasa sa iyo na kung paano mo dadalhin ang mga ito. Buti na lang, malakas at malusog ka, at madali kang maka-recover anuman ang dumating sa iyo. OK ang ika-1, 9 at 10. Alalay sa ika-6, 7, 13 at 14.

Taurus (April 20 – May 20)

May mga araw na hindi mo tiyak kung ano ang mangyayari kahit na matagal mo nang napagplanuhan ang mga iyon. Alam mo ang mga posibleng kalalabasan kaya dapat ay handa na ang kalooban mo. Huwag kang mag-alala. Makalampas lang ang Marso, OK ka na. Ayos ang ika-2, 3, 11 at 12. Ingat ka sa ika-9 at 10.

Gemini (May 21 – June 20)

May mga oras na nagiging “bossy” ka kahit wala kang instensyon na gawin iyon. Dahil dito, may mga kasama ka sa trabaho o sa organisasyon (na kasali ka) na umiiwas na sa iyo. Kung may napapansin kang parang kakaiba sa ugali nila, iyon ang dahilan. OK ang ika-4, 5, 13 at 14. Kuwidaw ka sa ika-11 at 12.

Cancer (June 21 – July 22)

Parang sa pagbabago ng klima, gayon din ang emosyon mo. May oras na malungkot ka pero may mga oras naman na ang saya saya mo. Pag-aralan mong kontrolin ang taas-baba ng emosyon dahil nahihirapang makisama sa iyo ang mga mahal mo sa buhay. Maayos ka sa ika-6 at 7. Stressful sa iyo ang ika-1, 3 at 14.

Leo (July 23 – Aug. 22)

Kahit matagal nang nakaplano ang biyahe mo sa unang kalahatian ng taon, posibleng magkaroon ng pangyayaring makakapigil sa biyahe. Huwag mong piliting makaalis dahil baka pagsisihan mo ito. Alalahanin mong ang pagsisisi ay laging nasa huli. OK ka sa ika-1, 9 at 10. Bantay sa ika-2 at 3.

Virgo (Aug. 23 – Sept. 22)

Mukhang may linaw na ang inaasahan mong pera mula sa trabaho o sa pamilya mo. Alagaan mo kung paano mo ito ilalaan para sa mas mahahalagang gastusin at para sa mga oras na mahina ang kita mo. Napakadaling maubos ng pera lalo na sa panahong ito. Suwerte ang ika-2, 3, 11 at 12. Alalay sa ika-4 at 5.

Libra (Sept. 23 – Oct. 22)

Hangga’t maaari ay umiiwas ka sa gulo o sa mga intrigang sangkot ang mga kaibigan mo. Tama iyon. Pero may darating na problema ang isang tao na malapit sa iyo at mapipilitan kang magpahayag ng iyong opinion. Pag-aralan mo muna bago ka magbitiw ng salita. OK ang ika-4, 5, 13 at 14. Ingat sa ika-1, 6 at 7.

Scorpio (Oct. 23 – Nov. 21)

Pilitin mong isara ang bibig mo kahit na gustong-gusto mo nang makialam. May mga bagay-bagay na hindi mo pa alam at malalagay ka lang sa hindi maayos na posisyon kung sasali ka ngayon. Pakinggan mo muna ang kabilang panig. Baka magulat ka. Lucky days mo ang ika-6 at 7. Bantay ka sa ika-2, 3, 9 at 10.

Sagittarius (Nov. 22 – Dec. 21)

Napakaraming imbitasyon. Pupuntahan mo ba lahat? Sapat ba ang pera mo? Alam mong kasabay ng good time ay gastos. Isakripisyo mo muna ang mga party at paglabas-labas. Pag-ipunan mo ang darating na pangangailangan ng pamilya mo. Mas importante sila. OK ang ika-1, 9 at 10. Ingat sa ika-4, 5, 11 at 12.

Capricorn (Dec. 22 – Jan. 19)

Tao o man o makina, dumarating ang oras na masisira ang mga ito. May masisira sa mga gamit ninyo sa bahay at makakaapekto iyon sa budget ng pamilya. Huwag mong sisihin ang mga kasambahay, normal lang na masira ang mga lumang gamit. Good ang ika-2, 3, 11 at 12. Stressful ka sa ika-1, 6, 7, 13 at 14.

Aquarius (Jan. 20 – Feb. 18)

Mag-ingat ka sa paglabas-labas. Iwasan mong magmadali, di bale nang ma-late ka kaysa maaksidente ka. Sa pakikipag-usap, lalo na sa mga bago mo pa lang nakikilala, iwasan mong magbigay ng personal na impormasyon. Hindi ka pa nakakasiguro sa kaniya. OK sa ika-4, 5, 13 at 14. Ingat sa ika-2, 3, 9 at 10.

Pisces (Feb. 19 – March 20)

Bantayan mo kung saan mo ginagasta ang pera mo. Magaan nga ang dating ng pera sa iyo ngayon pero sa pagpasok ng Marso, baka maging mabagal ang dating ng pera sa iyo. Palagi mong ibukas ang mga mata at tenga mo. Hindi lahat ng kaibigan mo’y tapat sa iyo. OK ang ika-6 at 7. Ingat ka sa ika-4, 5, 11 at 12.