Published on

Kapalaran • Agosto 1 – 15, 2015

Aries (March 21 – April 19)

Sa mga oras na tinatanong mo ang tadhana kung ano ang nakalaan para sa iyo, iwasan mo ang malungkot kung hindi mo makita ang malinaw na landas. Magiging maayos ang Agosto mo subalit mabagal lalo na kung may inaasahan ka. Habaan pa ang pasensya. OK ang ika-4, 5, 13 at 14. Alalay ka sa ika-10, 11 at 12.

Taurus (April 20 – May 20)

Kung nakaramdam ka ng kabiguan sa pag-ibig nitong mga nakaraang buwan, magbabago na ito. May magsisimulang romansa sa buhay mo. Dahan-dahan ka nga lang sa pagtanggap nito dahil baka dala lang ng inip at bugso ng damdamin. Masaya ang Agosto. Lucky days mo ang ika-6, 7 at 15. Ingat sa ika-1, 13 at 14.

Gemini (May 21 – June 20)

May mga pagbabago kang gustong mangyari sa inyong relasyon. Gusto mong gawing permanente subalit siya naman ay parang wala pa sa gayong estado ng isip. Kailangan mong kausapin siya dahil magkaiba kayo ng direksyon. Mahirap mabitin sa balag ng alanganin. OK ang ika-1, 8 at 9. Ingat sa ika-2, 3 at 15.

Cancer (June 21 – July 22)

Buwenas ang iyong pananalapi sa Agosto. Ang negosyo o hanapbuhay ay magdadala ng malaking kita para sa iyo. Makakahinga ka na nang maluwag. Makakaramdam ka ng ibayong sigla at lakas dahil wala kang stress. Mag-enjoy ka ngayong Agosto. You deserve it. OK ang ika-2, 3, 10, 11 at 12. Ingat sa ika-4 at 5.

Leo (July 23 – Aug. 22)

Kung naghihintay ka ng asenso sa hanapbuhay, malapit nang dumating iyon. Kung empleyado ka, may kasamang regular na biyahe ang offer sa iyo. Tila mahirap kung may pamilya ka na pero kung solo ka, magandang oportunidad sa pag-unlad mo iyon. Mapalad ka sa ika-4, 5, 13 at 14. Stressful ang ika-1, 6 at 7.

Virgo (Aug. 23 – Sept. 22)

Tama na muna ang sakripisyo. Oras na para mag-enjoy ka. Maayos ang pasok ng Agosto kaya huwag kang mag-alala. Walang darating na problema dahil inayos mo na ang lahat nitong nakaraang buwan. Mag-holiday ka at magsaya kasama ang pamilya o mga kaibigan. OK ang ika-6, 7 at 15. Ingat sa ika-2, 3, 8 at 9.

Libra (Sept. 23 – Oct. 22)

Kung single at nakaranas ka nang mabigo sa pag-ibig, buksan mo ang puso sa mga darating na araw dahil may makikilala kang kukuha ng iyong atensyon. Maaaring matagal mo na siyang kakilala pero wala kang alam tungkol sa kaniya. Malay mo, baka siya na nga. OK ang ika-1, 8 at 9. Ingat sa ika-4, 5, 10, 11 at 12. 

Scorpio (Oct. 23 – Nov. 21)

May babala sa iyong kalusugan. May bumabagabag ba sa iyo? Stress ang dahilan ng iyong panghihina. Mahirap tumulong sa ayaw magpatulong. Kaya ka nagkakasakit, pinapasan mo ang problema ng iba. Bumitaw ka muna. Magpalakas ka. Lucky days mo ang ika-2, 3, 10, 11 at 12. Ingat sa ika-1, 6, 7, 13 at 14.

Sagittarius (Nov. 22 – Dec. 21)

Mahirap magpalaki ng anak pero mahirap ding mag-alaga ng magulang. May sarili ka ring buhay subalit hindi mo sila puwedeng pabayaan. Kung nauubos na ang iyong lakas dahil sa pag-iintindi mo sa magulang mo, humingi ka ng tulong sa kamaganak. Masaya ang ika-4, 5, 13 at 14. May tension sa ika-2, 3, 8, 9 at 15.

Capricorn (Dec. 22 – Jan. 19)

Maayos ang kalusugan pero kailangan mong bantayan ang iyong puso. Iwasan mo ang sobrang pag-iisip at pagpapagod. Iwasan mo rin ang pagkain ng maaalat dahil may babalang maaapektuhan ang iyong bato. Maraming handaan, piliin mo ang kakainin mo. OK ang ika-6, 7 at 15. Tensyon sa ika-4, 5, 10, 11 at 12.

Aquarius (Jan. 20 – Feb. 18)

Kalusugan ang unahin mo sa buwang ito. Mag-detox ka dahil maraming naiipon sa iyong bato at atay na nakakaapekto sa iyong lakas at isip. Oras na rin upang tanggalin mo ang mga bagay na hindi mo na kailangan. Magiging magaan ang pakiramdam mo. OK ang ika-1, 8 at 9. Careful sa ika-6, 7, 13 at 14.

Pisces (Feb. 19 – March 20)

Magpasalamat ka dahil may suporta ka mula sa iyong partner o pamilya sa lahat ng balak mong gawin. Huwag mo sana itong balewalain dahil sila ang dahilan ng iyong tagumpay. Oras din upang magtanim ka nang kabutihan. Aanihin mo ito pagdating ng araw. OK ang ika-2, 3, 10, 11 at 12. Ingat sa ika-8, 9 at 15.