• Krosword ni Gerry Gamurot
  Eh Kasi, Pinoy!

  Krosword

  ni Gerry Gamurot
 • Building Science by Norman Aceron Garcia
  Features

  Building Science

  by Norman Aceron Garcia

Published on

Kapalaran • Pebrero 1 – 15, 2016

 

Aries (March 21 – April 19)

 Hindi mo man iniisip ang romansa, ito’y kusang lalapit sa iyo. Nasa sa iyo na kung papaypayan mo ang baga ng pag-ibig kung ikaw ay single pa. Kung may partner ka na, makulay at mainit ang pagmamahalan. Tamang-tama para sa araw ng mga puso. Enjoy! OK ang ika-2, 3, 4, 11 at 12. Alalay ka sa ika-5 at 6.

Taurus (April 20 – May 20)

May darating na hindi mo inasahan – maaaring pera o tao o bagong oportunidad sa negosyo. Bago mo kagatin, pag-aralan mong mabuti lalo na kung kailangan mong mamuhunan ng pera o oras. May darating din na kakatok sa iyong puso, siya na kaya? Lucky days mo ang ika-5, 6, 13 at 14. Ingat sa ika-1, 7 at 8.

Gemini (May 21 – June 20)

Huwag ka sanang magmadali. Kahit lahat ng kaibigan mo ay mayroon nang minamahal at ikaw ay wala pa hanggang ngayon. Magugulat ka na lang dahil darating din siya sa tamang panahon. Maaaring ngayon o sa susunod pang buwan. Maghintay ka lang. OK ang ika-7, 8 at 15. Ingat sa ika-2, 3, 4, 9 at 10.

Cancer (June 21 – July 22)

Kumusta ang iyong bank account? Kung may sobra, bayaran mo agad ang iyong utang. Kung kapos pero hindi ka naman magugutom, iwasan mo ang mangutang. May mga gastos ka nitong nakaraang taon na hindi dapat. Matuto ka sanang magtipid. Masuwerte ka sa ika-1, 9 at 10. Stressful ang ika-5, 6, 11 at 12.

Leo (July 23 – Aug. 22)

Masyado ka yatang nagiging galante sa mga kaibigan mo. May oras para diyan. Tapos na ang oras mo. Asikasuhin mo ang pag-iipon ng pera dahil may darating na pangangailangan at ikaw lang ang makakalutas nito. Pamilya ang unahin mo ngayon. Mapalad ka sa ika-2, 3, 4, 11 at 12. Stressful ang ika-1, 7, 8, 13 at 14.

Virgo (Aug. 23 – Sept. 22)

Buwenas ang pasok sa iyo ng Pebrero. Kung may sisimulan kang proyekto, ngayon mo na gawin. Kung may mga bata sa pamilya mo – anak o nakababatang kapatid – bigyan mo ng atensyon dahil may malaking problema na hindi niya kayang lutasin. Suwerte ang ika-5, 6, 13 at 14. Ingat sa ika-2, 3, 4, 9, 10 at 15.

Libra (Sept. 23 – Oct. 22)

May kilala kang mayaman kung ituring sa lipunan. Malapit siya sa iyo dahil may tiwala siyang hindi pera ang dahilan ng kabaitan mo sa kaniya. May darating na ahas sa buhay niya at makikita mo agad nito. Pagsabihan mo siya nang mag-ingat siya sa ahas na iyon. OK ang ika-7,8 at 15. Ingat sa ika-5, 6, 11 at 12.

Scorpio (Oct. 23 – Nov. 21)

Ipagtapat mo na sa kaniya ang iyong nakaraan. Kung tatanggapin niya, salamat. Kung ang pagtatapat mo ang magiging dahilan ng kaniyang paglayo, salamat din. Hindi mo kailangan ang tao na hindi ka tatatanggapin ng buung-buo. Ipagsapalaran mo ito. OK ang ika-1, 9 at 10. Ingat sa ika-7, 8, 13 at 14.

Sagittarius (Nov. 22 – Dec. 21)

Handa ka na bang umibig? Kung gayon, handa ka na ring isakripisyo ang iyong mga kasaganaang tinatamasa. Hindi niya kayang ibigay sa iyo ang mga material na bagay na nakalakihan mo. Kaya mo bang mabuhay ng gayon? Ikaw lang ang makakasagot. OK ang ika-2, 3, 4, 11 at 12. Ingat sa ika-9, 10 at 15.

Capricorn (Dec. 22 – Jan. 19)

Huwag kang mag-alala. May hanapbuhay ang iyong mga kasama at hindi ka nila pababayaan. Kung kailangan mo ng tulong, hindi sila magdaramot, magsabi ka lang. Pag-aralan mo kung paano mo mapapabuti ang iyong kabuhayan. Hindi pa huli ang lahat. OKs ang ika-5, 6, 13 at 14. Ingat sa ika-11 at 12.

Aquarius (Jan. 20 – Feb. 18)

Maganda ang relasyon mo at ng iyong partner sa buhay. Tiwala siya sa iyo kaya huwag mo sanang balewalain ang pagtingin niya sa iyo. Kung may lalapit sa iyo at magpapahiwatig ng romansa, kung may partner ka na, iwasan mo ang tukso. Malas iyon sa buhay. OK sa ika-7, 8 at 15. Careful sa ika-1, 13 at 14.

Pisces (Feb. 19 – March 20)

Kontra-pelo kayo palagi. Kontra ka sa mga sinasabi niya at gayon din siya sa iyo. Ang nakapagtataka, mahal na mahal ninyo ang isa’t isa. Dahil lagi kayong nagbabangayan, akala ng mga kilala ninyo ay malapit na kayong maghiwalay. Kontento ka ba sa buhay? OK ang ika-1, 9 at 10. Ingat sa ika-2, 3,4 at 15.