Published on

Kapalaran • Mayo 16 – 31, 2016

 

Aries (March 21 – April 19)

Buwenas ang mga darating na araw kaya samantalahin mo ang magandang oportunidad na masasalubong mo. Pero gamitin mo pa rin ang karunungan mo dahil baka hindi lang isa ang oportunidad, pag-aralan mo rin. Maaaring ito ang magdala sa iyo ng suwerte. OK ang ika-22, 23 at 31. Ingat sa ika-17, 18, 24 at 25.

Taurus (April 20 – May 20)

Maglibang ka. Isama mo ang mahal mo sa buhay. Hayaan mo muna ang trabaho dahil naiayos mo na ito. Hindi iyon mapapahamak kung mawawala ka ng ilang araw. May mga pinagkakatiwalaan ka, hayaan mo muna sila ang mag-asikaso at mag-relax ka muna. OK ang ika-24 at 25. Ingat sa ika-19, 20, 21, 27 at 28.

Gemini (May 21 – June 20)

Kung makalat ang iyong paligid, siguradong makalat din ang iyong utak at damdamin. Sikapin mong tanggalin ang mga hindi mo na kailangan. Ipamigay o ibenta mo. Bahala ka, basta tanggalin mo at sila ang nakakasagabal sa pag-asenso mo sa buhay. OK ang ika-17, 18, 27 at 28. Ingat sa ika-22, 23, 29 at 30.

Cancer (June 21 – July 22)

Minsan-minsan, mag-relax ka naman. Iwasan mong puro hanapbuhay ang iniisip dahil baka magkasakit ka. Magsaya ka, magbakasyon ka. May mga dapat kang asikasuhin tungkol sa kalusugan mo. Unahin mo iyon nang walang sisihan sa bandang huli. OK ang ika-19, 20, 21, 29 at 30. Ingat sa ika-17, 18, 24, 25 at 31.

Leo (July 23 – Aug. 22)

Ikaw lang ang walang tiwala sa kakayahan mo. May kaalaman ka na wala ang iba, maingay lang sila. OK lang ang tahimik ka pero iwasan mong apak-apakan ka nang mga mayayabang na nakapaligid sa iyo. Ipakita mong may hangganan ang pasensya mo. OK ang ika-22, 23 at 31. Ingat sa ika-19, 20, 21, 27 at 28.

Virgo (Aug. 23 – Sept. 22)

Magugulat ka na lang. Lahat ng hilingin mo sa kaniya ay ibibigay niya sa iyo. Natakot siya noon at akala niya ay mawawala ka na sa kaniya. Huwag mo namang aabusuhin. Kung nagmamahalan kayong dalawa, ngayon ay wala ka nang dapat ipagduda. Iyong-iyo siya. OK sa ika-24 at 25. Ingat sa ika-22, 23, 29 at 30. 

Libra (Sept. 23 – Oct. 22)

Kung may mamanahin o hinihintay kang pera, hanapin mo ang mga legal na papeles at ipakita mong hindi ka nila makakayang lokohin. Iyon ay para sa iyo, pinaghirapan mo. Walang kahihiyan kung ipaglalaban mo. Marami kang kakampi, huwag kang matakot. OK ang ika-17, 18, 27 at 28. Ingat sa ika-24, 25 at 31.

Scorpio (Oct. 23 – Nov. 21)

May mga pumupunang kakaiba ang style mo kung may gusto kang kunin para sa iyo. Totoo iyon. Alam mo kung paano bumasa ng tao at nagagamit mo sa iyong kapakanan. Mabuti ba iyon? Hangga’t wala kang inaagaw na hindi sa iyo, walang masama sa gayon. OK ang ika-19, 20, 21, 29 at 30. Ingat sa ika-27 at 28. 

Sagittarius (Nov. 22 – Dec. 21)

Nagbabanat ka ng buto sa pagtratrabaho. Wala kang dapat ikahiya. Marangal ang hanapbuhay mo. Iwasan mo ang matukso dahil may mga maglalapit sa iyo ng negosyo na sasabihin nila’y madaling pagkakitaan. Huwag kang basta kakagat sa pangako nila. Mga-ingat ka. OK sa ika-22, 23 at 31. Ingat sa ika-29 at 30. 

Capricorn (Dec. 22 – Jan. 19)

Marami ka pang lugar na hindi nararating. Oras na para gantimpalaan mo ang sarili mo. Bumiyahe ka at magbakasyon. Palagi na lang para sa pamilya ang iniisip mo. Gusto rin naman nilang maging masaya ka at pakinabangan mo ang mga naiipon mo. Enjoy life. OK ang ika-24 at 25. Ingat sa ika-17, 18 at 31.

Aquarius (Jan. 20 – Feb. 18)

Maraming nagmamalasakit sa iyo subalit pinipigilan mo ang sariling tanggapin ang pagtulong nila sa iyo. Mas sasaya ka kung kikilalanin mo. May mga darating na oportunidad sa iyo subalit pag-aralan mong mabuti bago mo tanggapin. Hindi lahat ay ginto. OK ang ika-17, 18, 27 at 28. Ingat sa ika-19, 20 at 21.

Pisces (Feb. 19 – March 20)

May mga bagay na para sa iyo, mayroon ding hindi. Dapat ay alamin mo kung alin ang para sa iyo nang hindi masayang ang oras mo. Masaya ang mga darating na araw. May isang kakilala kang mapapalapit sa puso mo. Huwag mong pigilin ang tawag ng puso. OK ang ika-19, 20, 21, 29 at 30. Ingat sa ika-22 at 23.

More Articles ...