Published on

Kapalaran • Marso 1 – 15, 2015

Aries (March 21 – April 19)

Panahon ng pagbabago – ibahin mo ang iyong itsura – pananamit, buhok, at ayos. Gamitin mo ang oras upang hanapin ang style na babagay sa iyo at sa katayuan mo ngayon. Mas igagalang ka ng mga kasama mo kung mag-aayos ka nang ayon sa edad mo. OK ang ika-2, 3, 12 at 13. Ingat sa ika-1, 7, 8, 14 at 15.

Taurus (April 20 – May 20)

Mula ngayon at sa loob ng dalawang buwan, ang dapat asikasuhin mo ay kung ano ang makakabuti sa iyo. Hindi dahil sa makasarili ka, walang ibang magmamahal sa iyo kundi ikaw mismo. Bago ka mahalin ng iba, kailangang ipakita mong importante ka rin. Ayos ang ika-4, 5, 6, 14 at 15. Ingat sa ika-2, 3, 9 at 10.

Gemini (May 21 – June 20)

Kailangan mo pa ring asikasuhin ang iyong kalusugan. Kung kakaiba pa rin ang iyong nararamdaman kahit na may iniinom ka nang gamot, bumalik ka sa iyong doctor at sabihin mong may sakit ka pa rin. Huwag kang magpabaya dahil baka lumala ang iyong kondisyon. OK ang ika-7 at 8. Ingat sa ika-4, 5, 6, 12 at 13.

Cancer (June 21 – July 22)

Kung hindi mo man masabing nasimulan mo na ang mga balak mong gawin, huwag kang malungkot. Hindi ibig sabihin nito’y bigo ka. Masipag ka at sa tamang oras, magagawa mo ang mga nakaplano. Huwag kang magmadali dahil mas hihirap abutin ang iyong nais. OK sa ika-1, 9 at 10. May stress sa ika-7, 8, 14 at 15.

Leo (July 23 – Aug. 22)

Iwasan mo ang mag-travel na kasama ang mga bata sa buwang ito. Kung puwede ay sa Abril mo na gawin ang biyahe. May balak baguhin ang iyong partner sa inyong relasyon. Maaaring may kaugnayan ito sa malaking gastusin ninyo. Unawain mo siya. Mapalad ka sa ika-2, 3, 12 at 13. Stressful ang ika-9 at 10.

Virgo (Aug. 23 – Sept. 22)

Kung tila gipit ka ngayon, pansamantala lang iyan kaya matuto kang maghigpit ng sinturon. Kung may problema ka sa kapitbahay, iwasan mo ang magkaroon ng confrontation dahil walang patutunguhan, sayang lang ang oras. Walang matinong bunga ang away. Suwerte ang ika-4, 5, 6, 14 at 15. Ingat sa ika-12 at 13.

Libra (Sept. 23 – Oct. 22)

May problemang darating sa iyong relasyon. Magiging matampuhin kayo sa isa’t isa. Ang ugali niya na noon ay gusto mo ay nakakapikon na para sa iyo ngayon. Ganyan talaga habang tumatagal ang pagsasama. Subalit may ipinangako kayo sa isa’t isa, di ba? Bahala ka na. OK ang ika-7 at 8. Ingat sa ika-1, 14 at 15.

 Scorpio (Oct. 23 – Nov. 21)

May pagkakataon ka upang magbago ng landas sa mga darating na araw. Kung naiinis ka na sa sitwasyon mo ngayon, magbubukas ang oportunidad upang umalis ka sa hindi magandang kondisyon. Darating sa iyo ang pagkakataon, dapat lang ay makita mo ito. Lucky days mo ang ika-1, 9 at 10. Ingat sa ika-2, 3, 9 at 10.

Sagittarius (Nov. 22 – Dec. 21)

Kung ikaw ay miyembro ng isang simbahan o organisasyon, iwasan mong masali ka sa intriga galing sa ibang miyembrong walang kasiyahan. Hindi perpekto ang mga tao at hindi parepareho ang ugali natin. Huwag kang magsasalita nang pagsisisihan mo. Masaya ang ika-2, 3, 12 at 13. May tension sa ika-4, 5 at 6.

Capricorn (Dec. 22 – Jan. 19)

Mahihirapan ang katawan mo sa mga darating na araw. Magiging masyado kang abala sa pag-aasikaso ng kabuhayan o ibang tao at makakalimutan mong alagaan ang sarili mo. Magpahinga ka. Huwag kang sugod nang sugod. May karapatan kang mag-relax. OK ang ika-4, 5, 6, 14 at 15. May tensyon sa ika-1, 7 at 8.

Aquarius (Jan. 20 – Feb. 18)

Iwasan mong salubungin nang harapan ang mga tao na sa palagay mo ay masama ang ugali. Hindi ka mananalo sa kanila dahil hindi ka tuso na katulad nila. Mag-ingat ka sa pagmamaneho. Lagi mong iisipin na maingat ka pero ang iba ay hindi. Drive defensively. Lucky ka sa ika-7 at 8. Careful sa ika-2, 3, 9 at 10.

Pisces (Feb. 19 – March 20)

Romansa ang focus mo ngayon. Bakit naman hindi. Matagal mo nang hinihintay ang tamang oras, malamang ay ngayon na iyon. Kung single ka, buksan ang iyong puso. Kung may partner ka na, walang dahilan upang pagdudahan mo siya. Tapat siya sa iyo. OK ang ika-1, 9 at 10. Ingat sa ika-4, 5, 6, 12 at 13.