Published on

Kapalaran • Oktubre 16 – 31, 2014

Aries (March 21 – April 19)

Kailangang lakasan mo ang iyong loob sa mga darating na araw. May mga pangyayari na susubukang ubusin ang iyong pasensya at magpapainit ng iyong ulo. Hangga’t maaari ay iwasan mo muna ang makukulit na kamag-anak at kaibigan. OK ang ika-16, 17, 18, 26 at 27. Ingat sa ika-21, 22, 23, 28 at 29.

Taurus (April 20 – May 20)

Iwasan mo ang pagiging maramdamin lalo na sa larangan ng pag-ibig. May isang puwersa na magbabalak agawin ang iyong mahal sa buhay. Ang magiging lakas mo ay ipakitang mas mahusay kang partner kaysa iba dahil mas matatag ka. OK ang ika-19, 20, 28 at 29. Ingat sa ika-16, 17, 18, 24, 25 at 31.

Gemini (May 21 – June 20)

Panahon na upang itigil mo ang party nang party. Tapos na ang mga buwan ng pagsasaya. Intindihin mo ngayon ang iyong napabayaang kalusugan. Oras na upang ipahinga mo ang iyong pagod na isip at katawan. Wala ka pang sakit ngayon, mag-ingat ka. OK ang ika-21, 22, 23 at 31. Ingat sa ika-19, 20, 26 at 27.

Cancer (June 21 – July 22)

May mga pagbabago sa pamilya mo sa mga araw na darating. Bantayan mo ang mga menor de edad dahil may pagkakataon na hindi sila maingat sa kanilang mga kilos. Kung may drama sa mga nakatatanda sa iyo, mas lawakan mo ang iyong pang-unawa. OK sa ika-24 at 25. Stressful ang ika-21, 22, 23, 28 at 29.

Leo (July 23 – Aug. 22)

Higit sa lahat, ikaw ang nakakakilala sa sarili mo. Alam mo kung ano ang makakapagpaligaya sa iyo. Huwag mong pilitin ang sarili mo kung may gusto silang ipatanggap sa iyo. Mahirap magkunwari dahil lalo lang magiging malaki ang problema. Mapalad ka sa ika-16, 17, 18, 26 at 27. Ingat sa ika-24, 25 at 31.

Virgo (Aug. 23 – Sept. 22)

Buwenas ka sa pera sa mga darating na araw subalit maligalig ang relasyon mo sa tao na mahalaga sa iyo. Dapat ay alam mo kung bakit siya nabubugnot sa iyo ngayon. Tingnan mo sa salamin kung bakit. Madaling gamutin ang problemang ito. Diskarte mo ito. OK ang ika-19, 20, 28 at 29. Ingat sa ika-26 at 27.

Libra (Sept. 23 – Oct. 22)

May mahalagang mangyayari sa iyong buhay sa loob ng anim na buwan mula ngayon. Maaaring sa hanapbuhay o sa romansa. Ang iyong mga desisyon sa mga natitirang araw ng Oktubre ang siyang gagabay sa tatahakin mong landas sa mga darating na buwan. OK ang ika-21, 22, 23 at 31. Kuwidaw sa ika-28 at 29.

Scorpio (Oct. 23 – Nov. 21)

Malungkot subalit mas makakabuti sa iyo. Makikilala mo ang tunay mong mga kaibigan sa mga araw na darating. Iwasan mo na sila dahil hindi sila tapat sa iyo. Kung sino pa ang pinagtitiwalaan mo ang siyang magtataksil sa iyo. Huwag kang manghinayang. OK mo ang ika-24 at 25. Ingat sa ika-16, 17, 18 at 31.

Sagittarius (Nov. 22 – Dec. 21)

Pag-aralan mo muna ang sasabihin bago ka magbitiw ng salita. Kung ikaw ay itinuturing na taga-payo ng isang kaibigan, lalo kang mag-ingat dahil baka mali ang maipayo mo sa kaniya. Kung puwede, iwasan mo ang maki-alam sa sitwasyon niya. Masaya ang ika-16, 17, 18, 26 at 27. May tension sa ika-19 at 20.

Capricorn (Dec. 22 – Jan. 19)

Kung may mahahalaga kang documents na nakatago tulad ng passport, land titles at iba pa, hanapin mo sa iyong pinaglagyan dahil baka mapabayaan mo. May pagkaka-abalahan ka sa mga darating na araw kaya itabi mo muna nang maayos. Good days ang ika-19, 20, 28 at 29. May tensyon sa ika-21, 22 at 23.

Aquarius (Jan. 20 – Feb. 18)

Iwasan mo ang mga risky investments sa mga darating na araw. Hindi ngayon ang panahon upang makipagsapalaran. Manahimik ka muna at iwasan ang mga magugulong tao na hindi naman nakakabuti sa kalagayan mo. Magpahinga ka. Lucky ka sa ika-21, 22, 23 at 31. Careful sa ika-16, 17, 18, 24 at 25.

Pisces (Feb. 19 – March 20)

Maaaring magbago ang iyong pananaw sa buhay dahil may mga sorpresang darating sa iyo. Hindi mo inaasahan subalit magiging mabuti sa iyo ang isang tao na akala mo ay walang pakialam sa iyo. Ibabalik niya ang pagtitiwala mo sa kapuwa. Magiging masaya ka. OK ang ika-24 at 25. Ingat sa ika-19, 20, 26 at 27.