Published on

Kapalaran • Hulyo 16 – 31, 2014

Aries (March 21 – April 19)

Mayroon kang sinimulang gawin na hindi matapus-tapos kahit ano ang pagsisikap mong mabuo ito. Bigyan mo na ng permiso ang sarili mo. Ihinto mo na. Huwag ka nang manghinayang dahil malamang ay hindi ito talaga para sa iyo. OK lang. Best days mo ang ika-17, 18, 27 at 28. Alalay ka sa ika-24 at 25.

Taurus (April 20 – May 20)

May makakarating sa iyong balita mula sa malayong lugar. Iwasan mo munang magbigay ng opinion tungkol doon dahil malaki ang tsansa na pagsisisihan mo ang mga salitang lalabas sa bibig mo. Sarilinin mo muna ang iyong damdamin. Lucky days mo ang ika-19, 20, 21, 29, 30 at 31. Ingat sa ika-28 at 28.

 Gemini (May 21 – June 20)

Talasan mo ang iyong tenga at mata. Minsan, makakapulot ka ng oportunidad sa pagmamatyag at sa pakikinig sa kanilang usap-usapan. Walang masama. Gamitin mo ang mga impormasyon na maririnig mo at baka doon ka kumita ng pera. Tahimik ka lang. OK ang ika-22 at 23. Ingat sa ika-16, 29, 30 at 31.

 Cancer (June 21 – July 22)

Masyadong matatataas ang ambisyon ng ibang nakakasama mo. Pag-aralan mong mabuti kung aalukin ka nilang sumama sa mga plano nila. Mas alam mo kung ano ang praktikal at kung ano ang ilusyon lamang. Hindi nila nakikita ang mga nakikita mo. Masuwerte ka sa ika-16, 24 at 25. Stressful ang ika-17 at 18.

 Leo (July 23 – Aug. 22)

Iwasan mo ang tuksong ipagpilitang gawin ang isang bagay na alam mo namang nahihirapan kang gawin. Walang pumipilit sa iyo. Bumitiw ka na muna at magpahinga. Alam mo bang nasasagad na ang katawan mo? Paano kung magkasakit ka? Ayos ang ika-17, 18, 27 at 28. Stressful ang ika-19, 20 at 21.

 Virgo (Aug. 23 – Sept. 22)

Narito na ang panahon upang isugal mo ang iyong kapalaran. May daratiing na oportunidad sa iyo at makikita mong kayang-kaya mong pasukin ito. May kaalaman ka at sipag upang maging matagumpay ito. Kung kaya mo, puwes, pasukin mo na ngayon. Suwerte ang ika-17, 25, 26 at 27. Ingat sa ika-18 at 19.

 Libra (Sept. 23 – Oct. 22)

Normal lang sa isang pamilya ang magkasamaan ng loob. Pagtitimpi ang dapat pairalin dahil lalo lang lalala kapag nagsalita habang may galit sa puso. Mas matimbang ang dugo sa tubig kaya mag-iingat ka lalo na kung hindi mo kadugo ang mga tao sa pamilya. OK ang ika-22 at 23. Kuwidaw sa ika-17, 18, 24 at 25.

 Scorpio (Oct. 23 – Nov. 21)

Mabibigo ka kung ipagpipilitan mo ang gusto mo. Hindi ka palaging masusunod, dapat ay alam mo na ito. Pagbigyan mo ang iba at mas magiging maayos ang relasyon ninyo. Parang kumuha ka ng batong ipupukpok sa ulo mo kapag nagmatigas ka. OK ang ika-16, 24 at 25. Ingat sa ika-19, 20, 21, 27 at 28.

 Sagittarius (Nov. 22 – Dec. 21)

Malaking pera ang naghihintay sa iyo kung ipapagpatuloy mo ang naumpisahan mo na. Huwag kang panghihinaan ng loob kung may mga sagabal sa lisensya o permit. Normal iyon sa nagnenegosyo. Gawin mo ang tama at patas. Aasenso ka. Ayos ang ika-17, 18, 27 at 28. Stressful sa ika-16, 22, 23, 29, 30 at 31.

 Capricorn (Dec. 22 – Jan. 19)

Madali kang magtampo sa panahong ito. Bakit? Hindi lang ikaw ang tao sa mundo na nagkakaroon ng problema. Baka may problema din siya? Tinanong mo na ba? Iwasan mong maging masyadong sensitive at nang lumigaya ka. Good days ang ika-19, 20, 21, 29, 30 at 31. May tensyon sa ika-17, 18, 24 at 25.

 Aquarius (Jan. 20 – Feb. 18)

Kung may magpapasama ng iyong loob sa mga darating na araw, iwasan mo ang bugso ng damdamin na saktan mo rin siya. Parang napakalaking pagkakamali sa unang salta pero sa paglipas ng mga araw ay makikita mong wala namang napinsala sa iyo. Lucky ka sa ika-22 at 23. Careful sa ika-20, 21, 27 at 28.

Pisces (Feb. 19 – March 20)

Kung pakiramdam mo ay kontra silang lahat sa iyo, nagkakamali ka. Akala mo lang iyon. Sa totoo lang, may mga nagmamalasakit sa iyo. Natatakot silang mawalan ka ng control sa buhay kaya pakiramdam mo’y pinapakialaman ka nila. Hinay-hinay ka lang. OK ang ika-16, 24 at 25. Ingat sa ika-22, 23, 29, 30 at 31.