• Krosword ni Gerry Gamurot
  Eh Kasi, Pinoy!

  Krosword

  ni Gerry Gamurot
 • Building Science by Norman Aceron Garcia
  Features

  Building Science

  by Norman Aceron Garcia

Published on

Kapalaran • Pebrero 16 – 28, 2017

Aries (March 21 – April 19)

Ngayon ay buwan ng mga puso. Alagaan mo ang iyong puso – hindi lang sa pamamagitan ng tamang pagkain at pahinga, kundi pati na rin sa pag-iwas sa stress. Hindi ka na bumabata at habang pinapayagan mo na manatili ang kunsumisyon, apektado ang puso mo. OK ang ika-19, 20 at 28. Ingat sa ika-21 at 22.

Taurus (April 20 – May 20)

Bawasan mo ang iyong social media exposure. Kailangan ay may natitirang pribado tungkol sa buhay mo. May panganib na matunton ka ng mga ayaw mo nang makita. Madali na ngayong hanapin ang sinuman. Kung OK lang sa iyo, balewalain mo ang babalang ito. OK sa ika-21 at 22. Ingat sa ika-16, 17, 18, 24 at 25.

Gemini (May 21 – June 20)

Nauubos ang pasensya mo sa mga tao na nagtatanong sa iyo o humihingi ng payo mo. Kung gayon, ikaw na ang umiwas sa pakikisalamuha sa kanila. Palagi ka kasing may opinion kaya akala nila ay madali kang lapitan at tanungin. Akala nila ay hindi ka napapagod. OK ang ika-24 at 25. Ingat sa ika-19, 20, 26 at 27.

Cancer (June 21 – July 22)

Isang tao sa pamilya o malalapit na kaibigan ang sasama ang loob sa iyo. Maaring dahil may nasabi kang hindi sinasadya na nasaktan siya. Hayaan mo lang. Makikita niyang wala siyang basehan sa nararamdaman niya. Tapat ka at marunong kang makisama. OK ang ika-16, 17, 18, 26 at 27. Ingat sa ika-21, 22 at 28.

Leo (July 23 – Aug. 22)

Walang mawawala kung ipagpapatuloy mo ang plano mo. Huwag kang mag-alala kung may mauunahan ka, ganyan talaga ang negosyo. Mas mabuti ang maagap kaysa naman mawala ang oportunidad. Ihanda mo lang ang sarili mo sa isang komprontasyon. OK ang ika-19, 20 at 28. Ingat sa ika-16, 17, 18, 24 at 25.

Virgo (Aug. 23 – Sept. 22)

Mas hindi ka nakikita, mas malayo ka sa gulo at sa tsismis. Mas marami ang iyong nakakakuwentuhan, mas marami ang magiging satsat tungkol sa iyo. Iwasan mo ang pakikipag-usap ng tungkol sa iyong buhay sa mga hindi mo pa totoong kilala. Mag-ingat ka. OK ang ika-21 at 22. Ingat sa ika-19, 20, 26 at 27.

Libra (Sept. 23 – Oct. 22)

Gusto mo ay isang tahimik na buhay. Ayaw mo ng gulo kaya naman akala ng iba ay OK lang sa iyo kahit akala nila’y naiisahan ka na nila. Puwes, magbilang ka ng mga pabor na ibinibigay mo, kapag sobra na, burahin mo na ang taong iyon sa listahan ng mga kaibigan. OK ang ika-24 at 25. Ingat sa ika-21, 22 at 28.

Scorpio (Oct. 23 – Nov. 21)

Iba ka ring magmahal. Palagi mo na lang iniisip ang kaginhawahan ng mga mahal mo sa buhay. Teka… may nag-aalala ba naman sa iyo? Kapag malungkot ka ba’y may gumagawa ng paraan para paligayahin ka? Oras na para magising ka. Mahalin mo muna “ikaw.” OK ang ika-16, 17, 18, 26 at 27. Ingat sa ika-24 at 25.

Sagittarius (Nov. 22 – Dec. 21)

Nabigo ka. Wala kang natanggap mula sa kaniya nitong nakaraang araw ng mga puso. May dahilan. Alamin mo habang maaga pa. Baka kailangan mo nang tanggapin ang katotohanan na ang malayuang pagmamahalan ay hindi puwede sa inyong dalawa. OK ang ika-19, 20 at 28. Ingat sa ika-26 at 27.

Capricorn (Dec. 22 – Jan. 19)

Huwag kang makisawsaw sa away kung hindi ka naman kasali. Sa iyo mabubunton ang sisi at ikaw pa ang mapapasama. Tandaan mong mas matimbang ang dugo sa tubig. Mag-away man ang magkamag-anak, magkakabati rin sila. Kung hindi ka kadugo, ikaw ang mapapasama. OK ang ika-21 at 22. Ingat sa ika-28.

Aquarius (Jan. 20 – Feb. 18)

Umaasa ka pa rin na mahal ka niya. Wala namang masama dahil tapat ka at hindi nagmaliw ang iyong pag-ibig kahit marami nang taon ang nagdaan. Mahal ka niya kaya lang dapat mo yatang alagaan ang sarili mo. Tumingin ka sa salamin. Ano ang nakikita mo ngayon? OK ang ika-24 at 25. Ingat sa ika-16, 17 at 18.

Pisces (Feb. 19 – March 20)

Pera, alahas, kayamanan… pero ang gusto mo ay makita mong mahal ka pa rin niya. Oo nga’t walang tigil ang buwenas sa buhay ninyo pero parang mas malayo kayo sa isa’t isa ngayon. Bigyan ninyo ng oras “kayong dalawa.” Buhayin ninyo ang pag-ibig. OK ang ika-16, 17, 18, 26 at 27. Ingat sa ika-19 at 20.