Published on

Kapalaran • Hunyo 16 – 30, 2016

 

Aries (March 21 – April 19)

Masaya ang mga darating na araw para sa iyo. Marami kang makikilala at masisiyahan ka sa iba’t ibang karanasan na masasalubong mo ngayong tag-araw. Ipagpatuloy mo ang magandang pakikitungo sa mga kaibigan at hindi ka magsisisi. Mag-relax ka lang. OK ang ika-18, 19, 27 at 28. Ingat sa ika-20, 21 at 22.

Taurus (April 20 – May 20)

Huwag kang tatanggi sa biyaya. Lahat ng kabutihan na ipinapakita sa iyo ng mga kasama mo ay walang kapalit na inaasahan mula sa iyo, kundi ang kabutihan mo rin sa kanila. Iwasan mo ang pagigiing masuspetsa. Hindi ka aasenso kapag ganiyan. OK ang ika-20, 21, 22, 29 at 30. Ingat sa ika-16, 17, 23 at 24.

Gemini (May 21 – June 20)

Kung nagsasawa ka na sa mga nangyayari sa buhay mo, sikapin mong magkaroon ng ibang interes. Sa gayon ay makakakilala ka ng mga bagong kaibigan na maaaring magpasaya sa iyo. Kung hindi ka kikilos, iyon at iyon pa rin ang mangyayari. Nasa sa iyo na ito. OK ang ika-23 at 24. Ingat sa ika-18, 19, 25 at 26.

Cancer (June 21 – July 22)

May hindi inaasahang darating sa buhay mo. Kung ano man iyon, mas malamang na makapagpasaya sa iyo. Kung romansa ito, tanggapin mo basta walang sabit sa parte mo o sa kaniya. Kung hindi ka na libre, paka-iwasan mo dahil magugulo ang buhay mo. OK sa ika-16, 17, 25 at 26. Ingat sa ika-20, 21, 22, 27 at 28.

Leo (July 23 – Aug. 22)

Huwag kang matakot kung ang trabaho o negosyo mo ay tila nanganganib. Basta asikasuhin mong nasa legal lahat ang papeles at transaksyon. Kung may bubusisi, may ipapakita kang pruweba. Hindi nawawala ang ahas sa paligid. Mag-ingat ka. OK ang ika-18, 19, 27 at 28. Ingat sa ika-16, 17, 23, 24, 29 at 30.

Virgo (Aug. 23 – Sept. 22)

May gising ka sa umaga na parang pagod na pagod ka na. Kahit nawawala ang ganitong pakiramdam sa paglipas ng mga oras, hindi normal sa isang tao ang gayon. Mayroon kang dinaramdam na dapat tanggapin mo. Makipag-usap ka sa doctor o therapist. OK ang ika-20, 21, 22, 29 at 30. Ingat sa ika-18, 19, 25 at 26.

Libra (Sept. 23 – Oct. 22)

May gagawin kang paglalakbay at maaaring doon mo makikita ang matagal mo nang hinahanap. Ibukas mo ang iyong isip at puso. Pag-aralan mo kung ito na nga ba ang katuparan ng iyong pangarap. Anuman ang mangyari, lakasan mo ang iyong loob. Magsaya ka. OK ang ika-23 at 24. Ingat sa ika-20, 21, 22, 27 at 28.

Scorpio (Oct. 23 – Nov. 21)

Kung may pupuna sa iyo dahil sa iyong ugali o pagsasalita, pakinggan mong mabuti dahil baka makatulong sa iyo. Hindi lahat ng puna ay pintas. Hindi lahat ng pumupuna ay may masamang intensyon. Baka pakinabangan mo ang puna at makabuti sa iyo. OK sa ika-16, 17, 25 at 26. Ingat sa ika-23, 24, 29 at 30.

Sagittarius (Nov. 22 – Dec. 21)

May hihilingin sa iyo ang isang mahal mo sa buhay. Kung kaya mong ibigay, gawin mo. Subalit kung ito ay magiging dahilan upang magkagasta ka nang wala sa plano o kaya naman ay mabaon ka sa utang na loob sa ibang tao, tumanggi ka. Dahan-dahan ka. OK ang ika-18, 19, 27 at 28. Ingat sa ika-25 at 26.

Capricorn (Dec. 22 – Jan. 19)

May mga batas na dapat sundin upang makapamuhay tayo ng mapayapa. Kung hindi susundin ang batas, magkakagulo. Alam mo iyan. Iwasan mong makasama ng mga tao na walang galang sa batas ng tao at ng Dios. Wala sa kanila ang kaligayahang hinahanap mo. OK sa ika-20, 21, 22, 29 at 30. Ingat sa ika-27 at 28.

Aquarius (Jan. 20 – Feb. 18)

Masaya ang mga susunod na buwan para sa iyo. Sumabay ka lang sa agos at iwasan mo ang maging kontrabida sa pamilya at mga kaibigan dahil hindi palaging masusunod ang gusto mo. Pagbibigayan sa isa’t isa ang susi sa masaya at mapayapang buhay. Enjoy! OK ang ika-23 at 24. Ingat sa ika-16, 17, 29 at 30.

Pisces (Feb. 19 – March 20)

Kung may mga argumento na nagaganap sa inyo ng iyong partner sa buhay, hayaan mo lang muna siya. Huwag mong salubungin ang init ng ulo dahil mag-aaway lang kayo. Kapag hupa na ang galit niya, saka ka magpaliwanag. Maiintindihan ka niya. Easy ka lang. OK ang ika-16, 17, 25 at 26. Ingat sa ika-18 at 19.

More Articles ...