Published on

Kapalaran • Mayo 1 – 15, 2016

 

Aries (March 21 – April 19)

Panatag na ang iyong kalooban dahil maayos na ang kabuhayan mo. Tutukan mo sana ngayon ang pagbuo ng matibay na pundasyon para sa pamilya mo. Alam mong napabayaan mo sila dahil sa hanapbuhay. Pagkakataon mo nang makabawi sa kanila ngayon. OK ang ika-4, 5, 12 at 13. Ingat sa ika-10 at 11.

Taurus (April 20 – May 20)

Pasayahin mo naman ang nagmamahal sa iyo. Bigyan mo siya ng oras at makikita mong lalong mag-iinit ang inyong romansa. Huwag mo siyang balewalain dahil malakas ang loob mong hindi siya magbabago. May mga umaaligid sa kaniya. Baka magsisi ka. Lucky days mo ang ika-6, 4 at 15. Ingat sa ika-12 at 13.

Gemini (May 21 – June 20)

May oras na nalilito ka kung ano o sino ang dapat mong paniwalaan. May mga nangyari noon na naging dahilan ng iyong kalungkutan. Noon iyon, iba ka na ngayon. Mas matapang at matalino ka na, at makikita mo agad kung sino ang hindi mo dapat pagtiwalaan. OK sa ika-7 at 8. Ingat sa ika-1, 2, 3, 14 at 15.

Cancer (June 21 – July 22)

Ilang beses ka nang nagbigay. Palagi mong iniisip ang kapakanan ng iba. Ikaw ang patunay sa kasabihang “isusubo na lang ay iaabot pa sa ibang tao.” Masuwerte sila, pero paano ka naman? Ikaw naman ngayon. Alam mong may karapatan kang tumanggi. Masaya ka sa ika-1, 2, 3, 10 at 11. Stressful ang ika-4 at 5.

Leo (July 23 – Aug. 22)

Nasa lupa ang iyong mga paa at praktikal ka. May mga nag-aalok sa iyo ng kung anu-anong negosyo. Huwag kang papatol sa mga pangako ng “biglang pera” kahit na malapit sa puso mo ang nag-aalok. Hindi ka ganid. Ikaw ang sasalo sa kaniya pagbagsak niya. Mapalad ka sa ika-4, 5, 12 at 13. Stressful ang ika-6.

Virgo (Aug. 23 – Sept. 22)

May nakatakda kang paglalakbay sa malayong lugar. Oportunidad ito upang maipahinga mo ang pagod mong isip at damdamin. Kailangan mo munang lumayo upang makita mong marami ka palang dapat ipagpasalamat dahil maayos ang buhay mo. Suwerte ang ika-6, 14 at 15. Ingat sa ika-1, 2, 3, 7 at 8.

Libra (Sept. 23 – Oct. 22)

Naging abala ka nitong mga nakaraang buwan. Dinaig mo pa ang langgam sa sipag sa pagtratrabaho. Kailangan mong mag-relax. Hinto muna ang pag-iintindi sa maliliit na bagay. Utak, puso at isip mo’y pagod. Pagsabihan mo ang sarili mong magpahinga muna. OK ang ika-7 at 8. Alalay sa ika-4, 5, 10 at 11.

Scorpio (Oct. 23 – Nov. 21)

Gusto mo man o ayaw mo, hindi mo mapipigil ang pagtibok muli ng iyong puso. Kung nabigo ka noon, iba naman ngayon. Kilalanin mo siyang mabuti. Huwag kang magmadali. Mas mabuting maging magkaibigan muna kayo. Masaya ang Mayo mo. Lucky days mo ang ika-1, 2, 3, 10 at 11. Ingat sa ika-6, 12 at 13.

Sagittarius (Nov. 22 – Dec. 21)

Makikita mong mas malinaw ang direksyon mo sa mga darating na araw. Mababawasan ang iyong pag-aalala sa isang tao na akala mo ay laging umaasa lang sa iyo. Naalalayan mo na siya at mas may lakas na siyang lumipad mag-isa. Let go. Masaya ang ika-4, 5, 12 at 13. May tension sa ika-1, 2, 3, 7, 8, 14 at 15.

Capricorn (Dec. 22 – Jan. 19)

Magiging mabagal para sa iyo ang takbo ng panahon. Huwag kang maiinip. Hayaan mo lang mangyari ang dapat mangyari. Maganda rin ang iyong kalusugan. Ipagpatuloy mo ang pag-aalaga sa iyong isip at katawan. Iwasan mo ang malaking gastusin. Good sa ika-6, 14 at 15. May tensyon sa ika-4, 5, 10 at 11.

Aquarius (Jan. 20 – Feb. 18)

May oras na naiinip ka dahil hindi nangyayari ang inaasahan mo kahit na nagbuhos ka ng panahon para doon. Huwag mong pilitin dahil baka hindi ito buwenas para sa iyo. Gamitin mo ang isip at hindi emosyon kung may kailangan kang desisyunan sa mga darating na araw. OK sa ika-7 at 8. Careful sa ika-6, 12 at 13.

Pisces (Feb. 19 – March 20)

Palagay mo ba’y parang huminto ang takbo ng relos dahil hindi umaangat sa kinalalagyan ang iyong buhay? Baka dapat mong pag-aralang mabuti kung ano ang tama at mali sa mga diskarte mo. Mas mabuti ang hindi pag-angat kaysa bumaba ang estado mo. OK ang ika-1, 2, 3, 10 at 11. Ingat sa ika-7, 8, 14 at 15.