• Krosword ni Gerry Gamurot
  Eh Kasi, Pinoy!

  Krosword

  ni Gerry Gamurot
 • Building Science by Norman Aceron Garcia
  Features

  Building Science

  by Norman Aceron Garcia

Published on

Kapalaran • Agosto 16 – 31, 2015

Aries (March 21 – April 19)

Masaya ang mga darating na araw para sa iyo. Magaan ang pasok ng pera at marami kang tatanggaping papuri sa iyong pagtulong sa mga nangangailangan. Huwag mo nang asahang magbabayad ang umutang sa iyo. Masasayang lang ang oras mo sa pagsingil. OK ang ika-23, 24 at 31. Alalay ka sa ika-18, 19, 25 at 26.

 Taurus (April 20 – May 20)

Kung palagi na lang ang gusto mo ang masusunod, marami kang makakaaway sa buhay na ito. Hayaan mo naman na masunod ang gusto ng iba, baka mas maganda ang maging resulta. Huwag kang magdaramdam. Magpakumbaba ka ngayon. Lucky days mo ang ika-16, 17, 25 at 26. Ingat sa ika-20, 21, 22, 27 at 28.

 Gemini (May 21 – June 20)

Iwasan mo ang masyadong pagpuna sa iyong partner sa buhay. Kung may napapansin kang hindi mo gusto, gawin mo sa paraang positibo na hindi siya masasaktan. Hindi dahil may relasyon kayong dalawa ay kaya na niyang tanggapin ang mga pintas mo. OK ang ika-18,19, 27 at 28. Ingat sa ika-16, 17, 23, 24, 29 at 30.

 Cancer (June 21 – July 22)

May darating na oportunidad sa iyo upang lumipat ng hanapbuhay o mag-iba ng negosyo. Pag-aralan mong mabuti dahil sa unang tingin ay mukhang maganda nga ito para sa iyo. Kung makakabuti sa iyo at sa mga mahal mo sa buhay, bakit nga ba hindi? OK sa ika-20, 21, 22, 29 at 30. Stress sa ika-18, 19, 25, 26 at 31.

 Leo (July 23 – Aug. 22)

Patuloy ang buwenas sa iyo at nararamdaman mo ito. Mag-enjoy ka dahil hindi naman pang-habang buhay ang suwerteng ito. Kailangan lang na mag-ipon ka rin para sa darating na buwan. Mas mabuti ang may nakatabi pagdating ng oras ng pangangailangan. OK ka sa ika-23, 24 at 31. Ingat sa ika-20, 21, 22, 27 at 28.

 Virgo (Aug. 23 – Sept. 22)

Matagal ka nang umaasa na magkaroon ng supling o makitang ang iyong mahal sa buhay ay magtagumpay. Minsan, mas mabuti ang pabayaan mo na lang mangyari ang mangyayari. Masakit ang mabigo kung masyado mong inaasahan. Mahirap ang sapilitan. OK ang ika-16, 17, 25 at 26. Ingat sa ika-23, 24, 29 at 30.

 Libra (Sept. 23 – Oct. 22)

Hindi ka naniniwala sa ESP o sa mga bagay na paranormal. Kaya lang, may mga oras na parang may nagpaparamdam sa iyo. Pag-aralan mong mabuti kung ano ang tila nakikita mo at baka may kailangan kang hingan ng tawad o kaya’y tapusin na gawain. OK ang ika-18, 19, 27 at 28. Kuwidaw sa ika-25, 26 at 31.

 Scorpio (Oct. 23 – Nov. 21)

Matagal ka na sa iyong napiling hanapbuhay at alam mong walang maaaring magduda sa iyong kakayahan. Alam iyan ng mga kasama mo at madalas ay nagiging halimbawa ka sa mga bagong katrabaho ninyo. Huwag kang mag-alala, ligtas ang iyong puwesto. OK ang ika-20, 21, 22, 29 at 30. Ingat sa ika-27 at 28.

 Sagittarius (Nov. 22 – Dec. 21)

Mahirap mang aminin, ang itsurang pang-labas ang unang basehan ng mga tao sa kanilang gagawing pagtanggap sa iyo. Kung may nais kang kumbinsihin tungkol sa kakayahan mo, ayusin mo ang iyong mukha, pananamit, pagkilos at pagsasalita. Ayos ang ika-23, 24 at 31. May tension sa ika-16, 17, 29 at 30.

 Capricorn (Dec. 22 – Jan. 19)

May mga pagbabago sa iyong buhay na kailangan mong tanggapin dahil wala kang magagawa. Sa oras na matanggap mo ang mga ito nang magaan sa iyong kalooban, mapapansin mong darating ang kapayapaan ng damdamin. Mas magiging masaya ka. OK ang ika-16, 17, 25 at 26. May tensyon sa ika-18, 19 at 31.

 Aquarius (Jan. 20 – Feb. 18)

Kalusugan mo ang apektado kapag may tension sa buhay mo. Mas mabuting lumayo ka muna pansamantala sa mga bagay na nagdadala sa iyo ng stress. Ipahinga mo ang isip at damdamin, magiging magaan ang buhay sa pagbabalik mo. Relax lang. OK sa ika-18, 19, 27 at 28. Careful sa ika-20, 21 at 22.

 Pisces (Feb. 19 – March 20)

Huwag mong aawayin ang mga tao na nagmamalasakit sa iyo. Hindi sila nakikialam, nakikita lang nila na para kang bulag kahit malinaw ang mga mata mo. Idilat mo ang mga mata mo dahil hayag na hayag ang pagsasamantala sa iyo ng isang masamang tao. OK ang ika-20, 21, 29 at 30. Ingat sa ika-16, 17, 23 at 24.