Published on

Kapalaran • Setyembre 1 – 15, 2014

Aries (March 21 – April 19)

Kung nagdududa ka sa mga nagsasabing mahal ka nila, mapapatunayan mo ngayon na totoong ang kabutihan at kaligayahan mo ang gusto nila. Sana ay ipakita mo sa kanilang nagpapasalamat ka sa kanilang magandang pakikitungo sa iyo. Masaya ang buhay. OK ang ika-2, 3, 10 at 11. Alalay ka sa ika-4 at 5.

Taurus (April 20 – May 20)

Samantalahin mo ang magandang panahon kung may nais ka pang tapusing mga projects. Magkakaroon ka ng lakas at sigla upang kumpletohin ang mga nabimbin mong gawain. Kalimutan mo muna ang problema dahil manghihina lang ang loob mo. Lucky days mo ang ika-4, 5, 12 at 13. Ingat sa ika-6 at 7.

Gemini (May 21 – June 20)

Ipaalam mong ikaw ang masusunod sa mga bagay na ikaw ang may responsabilidad. Huwag kang papadala sa desisyon ng iba dahil pangalan mo ang nakahantad. Paano kung pumalpak? Ikaw ang sisisihin, hindi sila. Ipakita mong hindi ka nila kayang utuin. OK ang ika-6, 7,14at15.Ingatsaika-2,3,8at9.

Cancer (June 21 – July 22)

Ang gabi ay para sa pagtulog at pamamahinga. Ang araw ay para sa hanapbuhay. Pakinggan mo ang sinasabi ng iyong katawan. Nakataya ang kalusugan mo sa ginagawa mong walang humpay na pag-iisip. Aanhin mo ang maraming pera kung may sakit ka? Ayos ka sa ika-8 at 9. Stressful ang ika-4, 5, 10 at 11.

Leo (July 23 – Aug. 22)

Halo-halong kalamay ang utak mo ngayon. Kailangan mong tanungin ang sarili mo kung ano ang mahalaga sa iyo at kung ano ba talaga ang balak mo sa buhay mo. Isa-isa lang ang gawin mo dahil wala kang matatapos kung sabay-sabay. Mapalad ka sa ika- 2, 3, 10 at 11. Stressful ang ika-6, 7, 12 at 13.

Virgo (Aug. 23 – Sept. 22)

Buwan ng iyong kaarawan kaya masuwerte ang Setyembre para sa iyo. Kalimutan mo na ang mga kabiguang nangyari sa mga unang buwan ng taon, tapos na iyon. Bumangon ka sa lusak ng hinagpis dahil lalo mo lang ibinabaon sa lungkot ang sarili. Suwerte ang ika-4, 5, 12 at 13. Ingat sa ika-2, 3, 8, 9, 14 at 15.

Libra (Sept. 23 – Oct. 22)

Masyado kang serious. Lagi kang nag-iisip. Wala tuloy gustong sumama sa iyo dahil parang lagi ka na lang palaban. Ang problema ay wala ka namang malaking problema. Magsaya ka dahil maikli lang ang buhay para ubusin mo sa pagsisimangot. OK ang ika-6, 7, 14 at 15. Kuwidaw sa ika-4, 5, 10 at 11.

Scorpio (Oct. 23 – Nov. 21)

Nauubos ang oras mo sa pagpupumilit na magustuhan ka ng lahat ng tao. Hindi possible iyon. Kahit gaano ka kabait, mayroon pa ring hindi masisiyahan sa iyo Normal lang ito. Hindi lahat ay magiging kaibigan mo. Alagaan mo ang mga totoong kaibigan mo. OK ang ika-8 at 9. Ingat sa ika-6, 7, 12 at 13.

Sagittarius (Nov. 22 – Dec. 21)

Walang masama sa mataas na ambisyon. Kaya lang, kailangan din namang makatotohanan ang ambisyon upang makaya mong abutin. Sa ganitong paraan, magiging maligaya ka at hindi ka maaawa sa sarili mo. Dapat ay alam mo ang kakayanan mo. Masaya ang ika-2, 3, 10 at 11. Ingat sa ika-8, 9, 14 at 15.

Capricorn (Dec. 22 – Jan. 19)

May problema ang lahat ng tao. Nasa sa tao na lang kung gaano niya didibdibin ang mga problemang iyon. Kapag nakita mong mabigat, gawin mo lang ang makakaya mo. Baka magkasakit ka. Kadalasan ang problema ay nalulutas sa pagdadaan ng panahon. OK ang ika-4, 5, 12 at 13. May tensyon sa ika-10 at 11.

Aquarius (Jan. 20 – Feb. 18)

Sa ayaw mo man o gusto, kailangan mong magpahinga. Bigyan mo ng pansin ang mga nararamdaman mo. Hindi ka palaging malakas at malusog. Magpunta ka sa doctor. Mas magiging maayos ang hanapbuhay kung wala kang dinaramdam na sakit. Lucky ka sa ika-6, 7, 14 at 15. Careful sa ika-12 at 13.

Pisces (Feb. 19 – March 20)

Ang pagbabagong ginawa mo sa iyong oras at pang-araw-araw na gawain ay makakabuti sa iyo. Mas marami ka nang oras para sa mahal mo sa buhay. Kung may partner ka, magiging mainit ang inyong romansa dahil mas relax ka. Papasok ang buwenas sa buhay. OK ang ika-8 at 9. Ingat sa ika-2, 3, 14 at 15.