Published on

Kapalaran • Agosto 16 – 31, 2014

Aries (March 21 – April 19)

Sa totoo lang, masaya ang Agosto para sa iyo. May mga tampuhan lang sa iyong mahal sa buhay pero madali lang mapapawi kung pagbibigyan mo siya. May kaunting pagsubok sa hanapbuhay pero kayang-kaya mong bunuin ito. Relax ka lang, ok? OK ang ika-23 at 24. Alalay ka sa ika-20, 21, 22, 28 at 29.

Taurus (April 20 – May 20)

Kailangan kang manimbang sa hanapbuhay at pamilya sa panahong ito. Naghahanap ang pamilya mo ng atensyon dahil noong nakaraang taon, madalas ka nilang kasama. Ipaunawa mo sa kanila na para rin sa kabutihan nila ang iyong ginagawa ngayon. OK ang ika-16, 17, 25, 26 at 27. Ingat sa ika-23, 24, 30 at 31.

Gemini (May 21 – June 20)

Akyat-baba ang takbo ng iyong emosyon sa panahong ito. Huwag kang patatalo sa kalungkutan. Minsan dahil lang sa pagod kaya tila hindi maganda ang pakiramdam mo. Magpahinga ka, kumain ka nang tama at huwag mong sosolohin ang problema. OK ang ika-18, 19, 28 at 29. Ingat sa ika-25, 26 at 27.

Cancer (June 21 – July 22)

Masaya ang mga darating na araw at wala kang problema. Maayos ang hanapbuhay at pamilya. Pati kalusugan mo ay maayos. Maghanda ka dahil may mga pangyayaring hahamon sa iyong pasensya. Gamitin mo ang iyong diplomasya. Kaya mo iyan. OK sa ika-20, 21, 22, 30 at 31. Stressful ang ika-28 at 29.

Leo (July 23 – Aug. 22)

Maganda ang buhay mo ngayon. Kung wala ka pang partner, ngayon ang panahon upang ipaalam mo na handa ka na sa isang seryosong romansa. Maaari ring handa ka na sa isang makabuluhang hanapbuhay. Samantalahin mo ang pagkakataong darating sa iyo. OK ka sa ika-23 at 24. Ingat sa ika-16, 17, 30 at 31.

Virgo (Aug. 23 – Sept. 22)

Kailangan mong mag-relax. Maraming stress sa iyong buhay na nagiging dahilan kung bakit madilim ang ulap sa iyong pananaw. Magpamasahe ka, magbakasyon ka at nang maging maganda ang iyong pisikal na pakiramdam. Asikasuhin mo ang sarili mo. OK ang ika-16, 17, 25, 26 at 27. Ingat sa ika-18 at 19.

Libra (Sept. 23 – Oct. 22)

Ang mga naunang buwan ng 2014 ay naging malaking paghamon sa iyo. Naipasa mo naman lahat iyon. Ngayon ay mag-enjoy ka ng bunga ng iyong sakripisyo. Magbakasyon ka. Kung nais mong mapag-isa, gawin mo. Ikaw ang mas importante sa lahat. OK ang ika-18, 19, 28 at 29. Kuwidaw sa ika-20, 21 at 22.

Scorpio (Oct. 23 – Nov. 21)

Masaya ang iyong Agosto dahil nawala na ang pinangangambahan mong problema sa trabaho. Kung nagpasensya ka noon, makikita mong hinangaan ka ng mga kasama mo at mas marami ang kampi sa iyo. Alagaan mo ang iyong kalusugan. OK mo ang ika-20, 21, 22, 30 at 31. Ingat sa ika-16, 17, 23 at 24.

Sagittarius (Nov. 22 – Dec. 21)

Mag-ingat ka sa pagbibiyahe ngayon lalo na kung ibang tao ang may dala ng sasakyan mo. Siguraduhin mong ligtas ka sa panganib sa mga sasamahan mong lakad. Alamin mo muna kung naka-inom ang driver o kung matino ba ang pag-iisip nito. Masaya ang ika-23 at 24. May tension sa ika-18, 19, 25, 26 at 27.

Capricorn (Dec. 22 – Jan. 19)

Bago ka pumirma sa anumang kasulatan, tiyakin mo munang walang labag sa batas sa gagawin mo. Hindi lahat ng alok sa iyo ng mga tao, lalo na kung hindi mo naman masyadong kilala, ay mabuti para sa iyo. Baka masabit ka. Good days ang ika-16, 17, 25, 26 at 27. May tensyon sa ika-20, 21, 22, 28 at 29.

Aquarius (Jan. 20 – Feb. 18)

Mararamdaman mong maayos ang takbo ng lahat sa buhay mo. Ibig sabihin nito ay maaari ka munang mag-relax at mag-enjoy kahit sandali lang nang ma-refresh ka naman. Sarili mo naman ang pagkaabalahan mo ngayon lalo na ang iyong kalusugan. OK ka sa ika-18, 19, 28 at 29. Ingat sa ika-16, 17, 23, 24, 30 at 31.

Pisces (Feb. 19 – March 20)

Mahirap ipagpilitan sa iba ang ayaw nila. Pag-isipan mo ang paraan upang maaya mo silang umayon sa iyo. Huwag kang mapilit dahil lalo lang silang aayaw. Take it easy. Kung kailangan ay ayusin mo muna sa sarili mo at gawin mong halimbawa. OK ang ika-20, 21, 22, 30 at 31. Ingat sa ika-18, 19, 25, 26 at 27.