Published on

Kapalaran • Abril 1 – 15, 2015

Aries (March 21 – April 19)

Kung bago pa lang ang inyong relasyon, maaaring magkaroon ng kaunting hindi pagkakaunawaan. Maaaring nasa imagination lang niya ang problema dahil hindi pa siya sigurado kung tunay at kung tatagal ang inyong pagmamahalan. Intindihin mo siya. OK ang ika-8 at 9. Alalay ka sa ika-3, 4, 5, 10, 11 at 12.

 Taurus (April 20 – May 20)

Makakaramdam ka ng pangamba dahil sa pagbabago ng iyong kalusugan. Maaaring pansamantala lang ito pero mas mabuting isangguni mo agad sa iyong doctor. Sana nga ay stress lamang ito sanhi ng ilang pagbabagong ginawa mo sa iyong buhay. Lucky days ang ika-1, 2, 10, 11 at 12. Ingat sa ika-6, 7, 13 at 14.

Gemini (May 21 – June 20)

Maganda ang dating ng pera sa buwang ito. Iwasan mo ang bumiyahe sa malalayong lugar sa unang linggo ng Abril. Hindi rin ngayon ang panahon upang mamuhunan ka sa bagong negosyo. Maghintay ka muna ng magandang feedback tungkol sa negosyong iyon. OK ang ika-3, 4, 5, 13 at 14. Ingat sa ika-1, 2, 8, 9 at 15.

 Cancer (June 21 – July 22)

Noon, naging matulungin ka sa iba at nakita mo naman na marami ang umasenso dahil sa iyo. Ngayon, ang sarili mo namang kapakanan ang intindihin mo. Kung ano ang sa palagay mo ay makakabuti sa iyo, gawin mo. Huwag mong pasanin ang problema nila. OK sa ika-6, 7 at 15. Stressful ang ika-3, 4, 5, 10, 11 at 12.

 Leo (July 23 – Aug. 22)

Kung may minamahal ka na, huwag ka nang maghanap pa ng iba. Kung nauuyam ka lang dahil matagal na ang inyong relasyon, ikaw ang gumawa ng paraan upang maging mas excting ang inyong romansa. Gugulo ang buhay mo kapag namangka ka sa dawalang ilog. Ayos sa ika-8 at 9. Stressful ang ika-6, 7, 13 at 14.

 Virgo (Aug. 23 – Sept. 22)

May maganda kang reputasyon na dapat alagaan. Huwag kang basta papasok sa kasunduan lalo na kung hindi mo pa ito kilalang-kilala. Baka sakyan lang nila ang maganda mong pangalan at pagkatapos ay iwanan ka na sa pansitan. Mag-ingat ka ngayon. Suwerte ang ika-1, 2, 10, 11 at 12. Ingat sa ika-8, 9 at 15.

 Libra (Sept. 23 – Oct. 22)

Kung nakakaramdam ka ng panghihina ng katawan, marahil ay kailangan mo lang maghinay-hinay sa mga pang-araw-araw na gawain. Kailangan mong magkaroon ng quiet time para sa sarili. Walang istorbo, walang gulo. Makikita mong sisigla kang muli. OK ang ika-3, 4, 5, 13 at 14. Kuwidaw sa ika-10, 11 at 12.

 Scorpio (Oct. 23 – Nov. 21)

Lumaki ka na may pinaniniwalaang katotohanan at iyon ay nakatanim na sa iyong puso. Ngayon ay may humahamon sa kinikilala mong katotohanan at nayayanig ang iyong pagkatao. Marahil ay kailangan mong lumayo muna at kalmahin ang iyong damdamin. OK ang ika-6, 7 at 15. Mag-ingat sa ika-13 at 14.

 Sagittarius (Nov. 22 – Dec. 21)

Kailangan mong mag-exercise. Masyado kang busy at puro na lang hanapbuhay ang nasa isip mo. Kailangan mong alagaan ang kalusugan mo. Bantayan mo ang pagkain dahil hindi mo ito kinokontrol – ikaw din ang magdurusa sa kapabayaan mo. Masaya ang ika-8 at 9. May tension sa ika-1, 2 at 15.

Capricorn (Dec. 22 – Jan. 19)

Baka magkasubukan kayo ng iyong malapit na kaibigan dahil sa pera. Ayaw mong tumanggi pero kailangan mong protektahan ang iyong sarili. Kung gusto niyang mamuhunan sa negosyo, hayaan mo siya. Hindi ka obligadong sumosyo sa kaniya. OK ang ika-1, 2, 10, 11 at 12. Tensyon sa ika-3, 4, 5, 13 at 14.

 Aquarius (Jan. 20 – Feb. 18)

May mga pangyayaring hindi mo talaga maiiwasan. Kailangan mong ibukas ang iyong isip upang huwag kang masaktan sa mga pagbabagong mangyayari. Hindi naman makakasama sa iyo, sa halip ay baka makabuti pa nga dahil mababawasan ang pasanin mo. OK ka sa ika-3, 4, 5, 13 at 14. Careful sa ika-6 at 7.

 Pisces (Feb. 19 – March 20)

Dahan-dahan lang sa paggasta. Ang pinakamalaki mong problema ay dahil sa pera at mga kasama mo. Kung kulang, maghigpit ka ng sinturon, huwag kang makisabay sa kanila. Ang pera ay mahalaga pero kung magiging dahilan ng pagkakasakit mo, umiwas ka sa kanila. OK ang ika-6 at 7. Ingat sa ika-1, 2, 8 at 9.