Published on

Hinagap ni Paquito Rey Pacheco

Ngayon

Minasan pang nagpalit ng damit ang taon,
Hinubad ang saplot ng lumang panahon;
Tulad ng sinundang naglalakbay ngayon,
Sa lansangang dating nilakaran noon!

***

Nagdaang panahon, may naiwang bakas,
sa kasalukuyang ang badya ay hayag;
Larawang maganda, buhay na maunlad,
Kilos na malungkot ay bigo sa hangad!

***

May hangad ang ngayon na nais magbago
ang landas sa buhay at pakikitungo;
Magmahal ay langit ng sino mang tao,
Sana ay mawaksi ang pangit na bisyo,

***

Pag-asang mabago ang buhay ay ngayon,
Sa inaasahan nating Bagong Taon!

Paquito Rey Pacheco