Published on

Hinagap ni Paquito Rey Pacheco

Ang OFWs

Ang mata at pisngi, mugto at luhaan,
Magulo ang isip puso ay sugatan
Kanilang mga paa, mabigat ihakbang,
Nang mangibang bansa dahil sa kawalan!

***

Kanilang mga mahal sa nilisang bansa,
Nais na maagaw sa pagdadalita
Mahango sa hirap ang tanging adhika;
Ang buong katawan handang maisangla!

***

Turing sa kanila, bayani ng bayan,
Dahil nag-aambag sa bansa ng yaman;
Subalit kung sila’y nasa kagipitan,
Tulong sa kanila ay palaging kulang!

***

Masayang salubong sa umuwing buhay,
Dulot ay hinagpis kung isa nang bangkay!

Paquito Rey Pacheco