Published on

Hinagap ni Paquito Rey Pacheco

Noon at Ngayon

Nakatanaw ako sa kinabukasan,
Larawang malabo na di maaninaw;
Ang landas ay hindi naman maiwasan,
Madulas-matinik na uring lansangan!

***

Hayag na larawan ng noon at ngayon,
Ang nakakatulad, klima ng panahon;
Mayaman, mahirap, kaparis din noon,
Hindi napagbago nang nagdaang taon!

***

Larawang maningning ng araw pagmasdan,
Hanggang takip-silim sana’y susubaybayan;
Tulad ng panahong madaling magdaan,
ng kahapo’t ngayong waring kailan lang!

***

Dapat nililingon ang dakong silangan,
Habang papatungo sa gawing kanluran!

Paquito Rey Pacheco