Published on

Hinagap ni Paquito Rey Pacheco

Ang Kaibigan

Sa ligaya’t dusa, palaging karamay,
Ang taglay na kilos balatkayo’t tunay;
Tapat makisama, dukha man, mayaman,
Sa kahalubilong laman ng lipunan!

***

Ang tapat at hindi, mahirap piliin,
Hatol ng sarili’y laging alanganin;
Sa nakapaligid na tulak-kabigin;
Kung mali ang kaba, magsising alipin!

***

Malabong anino na larawan ngayon,
Tiyak na lilinaw sa takdang panahon;
Di dapat mainip sa pagkakataon,
Lilinaw na kusa ang malabo noon!

***

Karaniwang bati, karamiha’y huwad,
Matamis na ngiti, karaniwa’y tapat!

Paquito Rey Pacheco