Published on

Hinagap ni Paquito Rey Pacheco

Ang Paalala

Maikli ang buhay natin sa daigdig,
Puno ng hiwaga, larawang marikit;
May buhay marangya at sadyang malupit,
Kung hindi ligaya, lumbay ang kasalit!

***

Sa lupa nanggaling ang ating katawan,
At kusang babalik palibhasa’y hiram;
Kaparis ay tubig na taglay ng ulan,
Sa kanal ang agos, ilog, karagatan!

***

Habang may panahon, dapat ay magbago,
Gamitin sa buti, taglay na talino;
Sana ang pamanang bakas sa pagyao,
Magandang larawang tularan ng tao!

***

Nangangailangan, tulungan na ngayon,
Baka di na angkop sa ibang panahon!

 

Paquito Rey Pacheco