• Krosword ni Gerry Gamurot
  Eh Kasi, Pinoy!

  Krosword

  ni Gerry Gamurot
 • Building Science by Norman Aceron Garcia
  Features

  Building Science

  by Norman Aceron Garcia

Published on

Hinagap ni Paquito Rey Pacheco

Puso

Ang bawat pagtibok ay may kahulugan,
Sa buhay ng tao na ligaya’t lumbay;
Madaling matanto kung sigla at panglaw,
Dahilan sa pintig na nararamdaman!

***

Kapag sa pag-ibig puso ang naghari,
Laging nasusunod, mahirap mabali;
Wagas at hindi man ang taglay na uri,
Ang kapangyarihan ay hindi mapawi!

***

Marami ang pusong hangad ay kalinga,
Sapagkat nabigo, ang hininging awa;
Hindi inasahang takda ng tadhana;
Sa buhay ng taong sadyang mahiwaga!

***

Ang landasing ngayon na nilalakaran,
Walang katiyakan ang patutunghan!

Paquito Rey Pacheco