Published on

Kaka-Hinagap

 Negosyante

 

Sa diwa’y natanim ang pagpapayaman,

Hangari’y kumita sa pamumuhunan;

Sa inilalako’y bahala ang bayan,

Dahil sa naising laging makinabang!

Rainbow Stage Mabuhay banner

Reproduction of any content and/or ad design published in the Pilipino Express website is not permitted without The Pilipino Express Inc.'s written consent.

Pilipino Express News Magazine Copyright © 2024
Website by ctVisions Web Development