Published on

Hinagap ni Paquito Rey Pacheco

Paalala

Maikli ang buhay natin sa daigdig,
Puno ng hiwaga’t larawang marikit;
May buhay marangya at sakdal ng lupit,
Kung hindi ligaya, lumbay ang kasalit!

***

Kung saan nanggaling ang lupang katawan,
Doon din babalik dahil pahiram lang;
Katulad ay tubig na handog ng ulan,
Sa kanal ang agos, ilog, karagatan!

***

Habang may panahon, sana ay magbago,
Gamitin sa tama ang iwing talino;
Na ang maiiwang bakas sa pagyao,
Tanging kabutihan sa puso ng tao!

***

Nangangailangan tulungan na ngayon,
Baka din na angkop sa ibang panahon!

Paquito Rey Pacheco