Published on

Hinagap ni Paquito Rey Pacheco

Ang Pasko

Panahong ang diwa ay pagbibigayan,
Ang hatid sa puso ay kaligayahan;
Sana’y patawarin ang may kasalanan,
Na ang iwing bunga ay katahimikan!

***

Araw na magdiwang ang mga pamilya,
Na magkakayakap sa ligaya’t dusa;
Malayang panahon na inaalala,
Ang kinakaharap na bagong umaga!

***

Gunita ng Pasko ang kural-sabsaban,
Ang tanyag na pook ng kasagraduhan;
Panginoong sanggol doon isinilang,
Nang walang kumupkop sa panunuluyan!

***

Kung ang maghahari ay diwa ng Pasko,
Ang mundo ay hindi magiging magulo! 

Paquito Rey Pacheco