Published on

Hinagap ni Paquito Rey Pacheco

Ang Ina Natin

Talaga ng Diyos na kapangyarihan,
Sa pagpaparami ng hiram na buhay;
Sila ang napili na maging punlaan;
Na mamamalaging laman ng lipunan!

***

Ilaw ng tahanan, tangi at dakila,
Batis ng pag-ibig ang puso at diwa;
Ang bisig ay duyan ng awa’t kalinga,
Sa mga pagsubok, panapat ay luha!

***

Katayuan niya ay alalahanin,
Pagkukulang nila, sana’y unawain;
Ika-limang Utos ng Diyos sa atin,
Igalang na lubos, ang magulang natin!

Paquito Rey Pacheco