Published on

Hinagap ni Paquito Rey Pacheco

Ang Pangyayari

 

Singaw ng panahon na walang iniwan,
Sa malubhang sakit na iniiwasan;
Sakaling ang banta ay pababayaan,
Magiging balakid sa kinabukasan!

***

Nahubarang lider sa pamamahala,
Pinagdududahang gagawa ng tama;
Waring malabo nang muling mamahala,
Dahil sa pangakong kaniyang sinira!

***

Lubhang kakapusan sa mga bilihin,
Pinakamalubha’y tungkol sa pagkain;
Halagang mataas mahirap kayanin,
ng naghahanap pa kung saan kukunin!

***

Timping nawala na sa mga hikahos,
Bunga’y kaguluhang mahirap matalos!

Paquito Rey Pacheco