• Krosword ni Gerry Gamurot
  Eh Kasi, Pinoy!

  Krosword

  ni Gerry Gamurot
 • Building Science by Norman Aceron Garcia
  Features

  Building Science

  by Norman Aceron Garcia

Published on

Heavenly Connection ni Pastor Junie JosueNais ng Diyos na lumigaya ka

ni Pastor Junie Josue

Ayon sa kilalang pastor na si Chuck Swindoll, isa sa pinakakailangan ng tao ngayon ay ang kaligayahan – kaligayahang nakakahawa at hindi kayang ipaliwanag ng sinuman. Hindi kailangan na palagi tayong seryoso. Sa mga problemang hinaharap ng mga tao ngayon tulad ng problemang pinansiyal o sa kalusugan o sa ugnayan natin sa tao, marami ang nauuwi sa depression at kawalan ng pag-asa. Alam n’yo bang kalooban ng Diyos na mapuno tayo ng kaligayahan? Mababasa sa biblia sa 1Tesalonica 5:16-18 sinabi ni apostol Pablo “Magalak kayong lagi. Lagi kayong manalangin. Ipagpasalamat ninyo sa Diyos ang lahat ng pangyayari, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Cristo Jesus.”

Ang kaligayan ay hindi nababase sa ating nadarama. Sa halip ito ay isang pagpipili. Ang kaligayahan ay ang kapayapaang nadarama ng ating kaluluwa na hindi nababase sa mga pangyayari sa ating buhay at paligid kundi sa pagtitiwala sa katapatan ng Diyos sa ating buhay.

Si Nathaniel Hawthorne ay umuwi na biguan dahil siya ay nasisante sa kaniyang trabaho. Sa halip na mainis ang misis niya, ito ang sinabi niya, “Ngayon ay may panahon ka nang magsulat ng libro na matagal mo nang pinaplano.” Nagtanong si Nathaniel “Pero paano tayo mabubuhay ng wala akong kinikita pansamantala?” Sumagot ang misis at sinabing “ Alam kong isang araw ay magsusulat ka ng isang libro na magiging isang obra maestra kaya’t sa perang binibigay mo sa akin kada dalawang linggo ay nagtatabi ako at nag-iipon. Sapat na ang perong naitabi ko para sa atin sa isang taon. Ang pangyayaring iyon sa buhay ni Nathaniel ang nagbukas ng daan para maisulat niya ang The Scarlet Letter, ang isa sa kinikilalang pinakdakilang nobela sa Amercian literature.

Ganiyan din ang Diyos sa ating buhay. Kapag pakiramdam natin ay said o ubos na ang ating lakas dahil sa problema, andiyan ang Diyos na nabibigay sa atin ng panibagong kalakasan. Kapag nasa dulo na tayo ng ating hangganan, andiyan ang Diyos na handang tumulong sa atin. Sinusurpresa tayo ng Diyos sa mga panahong na pakiramdam natin ay hindi na natin kaya ang bigat ng problema natin sa buhay. Ang sabi sa biblia sa Filipos 4:13 ang lahat ay magagawa natin sa pamamagitan ni Cristo na nagbibigay-lakas sa atin. Kapag nagtiwala tayo sa Diyos, makakapamuhay tayo ng matagumpay sa halip na makaramdam tayong para biktima tayo ng mga problema at paghihirap. May isang nagsabi na aa mga panahon na tila walang magandang naghihintay sa atin sa kinabukasan ay ang mga pagkakataong nagbibigay ang Diyos ng pinakamalaking sorpresa niya sa atin

Balikan natin ang 1 Tesalonica 5:16-17 ang sinabi ni apostol Pablo “Magalak kayong lagi. Lagi kayong manalangin.” Kapag tayo’y nananalangin, inilalagay natin sa kamay at pamamahala ng Diyos ang ating mga problema at bigatin sa buhay. Kapag ginawa natin ito, hindi tayo malulunod sa hirap ng buhay. Sa tuwing nananalangin tayo damhin natin ang presensiya at pag-ibig ng Diyos upang hindi tayo makadama na nag-iisa tayong bumubuo sa mga hamon ng buhay. Sa biblia sa Mga Awit 16:11, ito ang panalangin ng isang nagtitiwala sa Diyos “Iyong ituturo sa akin, O Diyos, ang landas ng buhay: nasa iyong harapan ang kapuspusan ng kagalakan; sa iyong kanan ay may mga kasayahan magpakailan man.” Mahalagang samahan natin ang panalangin ng pagbabasa ng biblia upang mapaaalalahanan tayo ng katapatan at kabutihan ng Diyos sa kaniyang mga nilalalang. Makakatulong din na tumigil muna tayo kahit sandali sa mga ginagawa natin at ilista natin o alalahanin natin ang mga blessings natin, mga bagay na ipagpasalamat natin sa Diyos, maliit na bagay man ito o malaki. Kapag ginawa natin ito, nawawala ang pokus atin sa mga problema sa buhay. Sa halip, nakapokus tayo sa mga positibong bagay na nagdadala sa atin ng kaligayahan.

Noong nabihag ang mga Israelita ng ibang bayan, hinimok sila ng mga propeta na alalahanin nila ang kabutihan at katapatan at mga pangako ng Diyos sa kanilang mga ninuno upang hindi sila panghinaan ng loob. Kaibigan, umpisahan na natin lumuhod. Buklatin na natin ang biblia na maaaring naisantabi sa mahabang panahon. Mamuhay tayo nang may pasasalamat sa lahat ng pagkakataon.

Pastor Junie Josue is Senior Pastor of International Worship Centre (IWC) at 1077 St. James St. (Worship Services: Sundays - 9 a.m. Tagalog, 10:45 a.m. and 6:15p.m. English services). Other IWC English worship services every Sunday are also held at the following sites: Cineplex Entertainment, Kildonan Place at 1555 Regent Avenue at 10 a.m., Cinema City Northgate at 1399 McPhillips St. at 10:15 a.m., Calvary Chapel at 221 Hamilton St. Neepawa, MB at 1:30 p.m. & West End Community Centre at 247-23rd St., Brandon, MB at 10:30.a.m. Pastor Junie is also host of radio program Higher Life on CKJS 810 AM, Monday to Friday, 8:50 a.m. For more information, call 774-4478.

Have a comment on this article? Send us your feedback.