• Krosword ni Gerry Gamurot
  Eh Kasi, Pinoy!

  Krosword

  ni Gerry Gamurot
 • Building Science by Norman Aceron Garcia
  Features

  Building Science

  by Norman Aceron Garcia

Published on

Heavenly Connection ni Pastor Junie JosueIbigay ang nararapat

ni Pastor Junie Josue

Kung bibigyan tayo ng regalo ng ating mga mahal sa buhay, siyempre gusto natin ang the best lalo na kung kaya naman ng ating bulsa dahil nagpapahayag ito ngmahalaga tayo sa kanila. Walang sinuman ang gusto ng tira-tira o mumurahin kung puwede naman nating makuha ang the best. Kung iimibitahan tayo sa birthday partyng isang VIP, siyempre hindi basta-basta ang ireregalo natin at hindi rin kung anu-ano lang ang damit na isusuot natin sa party. Bakit? Dahil ginagalang natin ang posisyon ng taong nag-imbita sa atin. Ganiyan din sa Diyos. Karapat-dapat lamang siyang bigyan ng the best natin dahil sa napakaraming dahilan. Ang ilan sa mga ito ay dahil siya ang naglikha sa atin, dahil siya ang makapangyarihan sa lahat, dahil sa kaniyang kabutihan at dahil sa kaniyang dakilang pag-ibig na binigay Niya ang kaniyang anak na si Hesus para sa kapatawaran ng ating kasalanan.

Noong unang panahon, may paraang nilahad ang Panginoon para sa tamang pagsamba sa Kaniya. Mag-aalay ang mga tao ng mga hayop na walang sakit at walang kapintasan. Magbibigay rin sila ng sampung porsyento ng lahat ng kanilang kinita na tinatawag na ikapu para matustusan ang pagpapatakbo ng templo at ng mga nagtatrabaho dito tulad ng mga pari. Ang templo kasi ang lugar kung saan sumasamba ang mga tao. Paglipas ng panahon, naging pabaya na ang mga Israelita sa pagbigay nila ng handog sa Diyos. Hindi na rin sila nagbibigay ng kanilang ikapu.

Repleksyon ito ng nilalaman ng kanilang puso, na hindi na nila binibigyan halaga ang Diyos at ang kaniyang salita. Kaya’t nagpadala ng mensahe ang Diyos sa pamamagitan ng propetang si Malachi. Ang sabi ng propeta “Ginagalang ng anak ang kaniyang ama at ng alipin ang kaniyang panginoon. Ako ang inyong Ama, nasaan ang aking parangal? Ako ang inyong Panginoon, nasaan ang paggalang ninyo? Hinahamak ninyo ang akin altar kapag naghahandog kayo sa akin ng hayop na bulag, pilay, maysakit. Subukin ninyong ibigay iyan sa inyong pinuno. Matuwa kaya siya sa inyo? Sumpain ang mandarayang nagbibigay sa akin ng hayop na may kapintasan gayong may pinangako siyang malusog na hayop sa kaniyang kawan. Tama bang dayain ng tao ang Diyos? Hindi, pero dinadaya ninyo ako. Sa mga ikapu at handog. Ibigay ninyo ng buong-buo an inyong mga ikapu para matugunan ang pangangailangan sa aking templo.”

Mabigat ang mga salitang binitiwan ng Diyos. Tumatagos sa buto, kumbaga. Totoong mabuti ang Diyos pero hindi ibig sabihin ay puwede ng abusuhin ng tao ang kaniyang kabutihan. Kung may mali, itatama niya ito kahit masaktan na ang damdamin ng mga nakikinig. Higit kasi sa damdamin ng tao, mas mahalaga sa Diyos ang paglago ng ating karacter. Kung ang mga magulang nga ay napagsasabihan ang kanilang mga anak kapag nagkamali ito, ang Diyos pa kaya? Ang mga misis nga ay nagseselos kung mas maraming atensyon at panahon ang binubuhos ng kanilang mister sa ibang bagay, ang Diyos pa kaya na lumikha sa atin ang hindi sumama ang loob kung wala na tayong panahon sa Kaniya? Nauuwi pa nga minsan ito sa awayan ng mag-asawa. Nagtatampo ang ating mga anak kapag nalilimutan natin ang kanilang birthday o mas nagbababad pa tayo sa ating mga barkada kesa sa piling nila.

Ano pa kaya ang pakiramdam ng Diyos kung kahit isang linggo lamang sa isang araw ay hindi pa natin mailaan para sa Kaniya? Ano kaya ang madarama niya nakakatulugan na natin ang pagbabasa ng biblia at pagdarasal dahil sa sobrang pagod sa pagtatrabaho? Nakakalungkot pero minsan, tira-tira na lang ang naibibigay natin sa Diyos. Bakit hindi natin ibigay ang the best sa Diyos pagkat binigay din niya ang the best sa atin? Binigay niya ang buhay ng kaniyang anak na si Hesus para sa ating kapatawaran. May dadaig pa ba sa kaniyang pag-ibig?

Pastor Junie Josue is Senior Pastor of International Worship Centre (IWC) at 1077 St. James St. (Worship Services: Sundays - 9 a.m. Tagalog, 10:45 a.m. English service). Other IWC English worship services every Sunday are also held at the following sites: Cineplex Entertainment, Kildonan Place at 1555 Regent Avenue at 10:30 a.m., Cinema City Northgate at 1399 McPhillips St. at 10:15 a.m., Calvary Chapel at 221 Hamilton St. Neepawa, MB at 1:30 p.m. & West End Community Centre at 247-23rd St., Brandon, MB at 10:30.a.m. Pastor Junie is also host of radio program Higher Life on CKJS 810 AM, Monday to Friday, 8:50 a.m. For more information, call 774-4478.

Have a comment on this article? Send us your feedback.