• Krosword ni Gerry Gamurot
  Eh Kasi, Pinoy!

  Krosword

  ni Gerry Gamurot
 • Building Science by Norman Aceron Garcia
  Features

  Building Science

  by Norman Aceron Garcia

Published on

Heavenly Connection ni Pastor Junie JosueHangganan

ni Pastor Junie Josue

Narinig na natin ang salitang boundary. Sa pisikal na mundo, madaling makita ang mga iyan tulad ng mga bakod, pader, gate o karatula. Anuman ang anyo ng mga boundary, iisa ang mensahe ng mga ito: na ito ang naasakupan na iyong pag-aari at ikaw ang may responsabilidad sa nasasakupan mong pag-aari. At kung alam mo kung saan nagsisimula at nagtatapos ang iyong lupain o ari-arian, nabibigyan ka ng kalayaan gawin anuman ang naisin mo basta naaayon sa batas. Kung gusto mong magtayo ng puno o halaman o maglagay ng swimming pool sa lupang nasasakop mo, nasa sa iyo.

Sa iba’t ibang aspekto ng ating buhay, kinakailangan din tayong maglagay ng boundary upang maayos ito at hindi tayo nalilito, naiistress o nagi-guilty. Kung alam natin ang ating hangganan, hindi rin tayo naoobliga na maging responsable sa mga bagay na hindi na natin nasasakupan.

Ang idea ng paglalagay ng hangganan o boundary sa ating buhay ay galing mismo sa Diyos. Tinuring niya ang kaniyang sarili bilang natatangi at kakaiba. Hayagan niyang sinasabi kung ano ang nais niya at ayaw niya. Sa bibliya, sinabi niyang ayaw niya ang mga gawain ng mga sinungaling, mayabang, tsismosa, ipokrito at mga taong hindi kinikilala ang Diyos. Sinasabi rin ng Diyos kung ano ang kaniyang nadarama at ang kaniyang mga plano.

Tahasan din niyang sinabi kung ano ang kaniyang pinahihintulot at ang kung ano ang kaniyang mga pinagbabawal. Noong una pa man binigay niya kay Moises ang mga kautusan na kailangan sundin ng mga mga tao. Binawalan niya ang mga tao noon pa man na gumawa ng masama laban sa kanilang kapuwa, ito man ay pagnanakaw, pagpatay o pagkakalat ng tsismis. Sinabi rin niya ang kaniyang kaibahan sa kaniyang mga nilalang. Sinabi niya kung ano siya at kung ang mga bagay na hindi niya karacter. Sa biblia, sa I Juan 4:16, sinasabing Ang Diyos ay pag-ibig at hindi siya kadiliman. Nililimitahan din ng Diyos kung ano ang pahihinutulatan niya sa kaniyang bakuran.

Sinasabihan niya ang tao kapag ito’y may kasalanan at may mga panahong pinahihintulutan niyang maranasan natin ang bunga ng ating mga kamalian.

Alam n’yo bang tinuturo ng biblia ang ating hangganan sa iba’t ibang aspekto ng buhay at kung paano mapangalagaan ang mga ito? Pero kadalasan nalilito tayo kung ano talaga angating hangganan dahil sa ating kultura, naging kaugalian o sa mga naging karanasan natin o dahil sa mga sinasabi ng tao sa ating paligid. Pero kung nais nating magkaroon ng magandang pagbabago ang ating buhay, sundin natin ang sinabi ng salita ng Diyos na siyang the best manual ng buhay. At sa pagsunod natin ng kaniyang salita, humanda tayong harapin ang ibang tao anuman ang kanilang sasabihin dahil sa totoo lang hindi lahat ng tao ay masaya anuman ang gawin natin. Ang mahalaga ay masaya ang Diyos sa ating ginagawa at malinis ang ating konsensiya dahil nagpapagabay tayo sa kaniyang salita at hindi sa kung ano ang sasabihin ng iba.

Ang sabi ng biblia, tayo ay nilalang na kawangis ng Diyos. Binigyan niya tayo ng responsabilidad na may hangganan. Ang buhay natin ay hiram lamang at nais ng Diyos na pangasiwaan natin ang ating buhay sa responsableng paraan. At para magawa natin yan, kailangan tayo magtayo ng mga boundary tulad ng Diyos.

Nilalang tayo ng Diyos hindi upang mabuhay para sa ating sarili. Nilalang niya tayo upang makipag ugnayan sa kaniya at sa ibang tao. Ang sabi ng Panginoong Hesus, “Mahalin ninyo ang isa’t isa kung paanong minahal ko kayo.” May resposabilidad tayong ibigin ng ating kapuwa at pangalagaan sila sa panahon ng kanilang krisis o pangangailangan. Pero kailangan alaman din ang ating hangganan sa ating paikikipag-ugnayan sa ating kapuwa upang hindi nating masakop ang mga bagay na dapat ay sila ang may responsabilidad. Hindi ibig sabihin na magtatayo na tayo ng pader para hindi na makapasok sa ating buhay ang ibang tao. Tinuturo ng biblia ang kahalagahan ng pagsasamahan pero sa bawat samahan, ang lahat ng kasapi ay mayroon sarili nilang espasyo, pag-aari at responsabilidad. Mahalaga alam natin kung ano ang mga bagay na dapat natin papasukin at mga bagay na hindi natin pahihintulutang makapasok para hindi magulo ang ating buhay.

Kung alam natin ang hangganan sa iba’t ibang aspekto sa ating buhay, makakaasa tayong mas magiging mapayapa at masayang tayo.

Pastor Junie Josue is Senior Pastor of International Worship Centre (IWC) at 1077 St. James St. (Worship Services: Sundays - 9 a.m. Tagalog, 10:45 a.m. English service). Other IWC English worship services every Sunday are also held at the following sites: Cineplex Entertainment, Kildonan Place at 1555 Regent Avenue at 10:30 a.m., Cinema City Northgate at 1399 McPhillips St. at 10:15 a.m., Calvary Chapel at 221 Hamilton St. Neepawa, MB at 1:30 p.m. & West End Community Centre at 247-23rd St., Brandon, MB at 10:30.a.m. Pastor Junie is also host of radio program Higher Life on CKJS 810 AM, Monday to Friday, 8:50 a.m. For more information, call 774-4478.

Have a comment on this article? Send us your feedback.