• Krosword ni Gerry Gamurot
  Eh Kasi, Pinoy!

  Krosword

  ni Gerry Gamurot
 • Building Science by Norman Aceron Garcia
  Features

  Building Science

  by Norman Aceron Garcia

Published on

Heavenly Connection ni Pastor Junie JosueHuwag kumapit sa patalim

ni Pastor Junie Josue

Dumating ka na ba sa punto ng iyong buhay na para bang wala ka nang matakbuhan? Na tila wala nang taong puwede kang malapitan? Ganiyan ang naranasan ni David, isang lalaki na ang kuwento ay mababasa natin sa biblia. Dahil sa takot ng Haring Saul na maagawan siya ng trono ni David ay patuloy nitong tinutugis si David para patayin. Dahil dito naputol ang koneksiyon ni David sa mga tao sa paligid niya. Hindi na siya makasama sa mga army ng Israel kung saan dati rati ay mataas ang ranggo niya at palagi silang nananalo laban sa mga kaaway.

Maging ang kaniyang relasyon sa kaniyang asawang si Michal na anak ni Haring Saul ay nagkalamat na. Noong tinulungan siya ni Michal na makatakas mula kay Saul, hiningan ng hari si Michal ng paliwanag. Nagsinungaling si Michal at sinabing kinailangan niyang gawin iyon dahil nagbanta si David na papatayin niya siya kundi niya ito tulungan. Hindi na muling nagtiwala si David sa asawa.

Sinubukan humingi ng saklolo ni David kay Samuel, ang pari na palihim na naghirang sa kaniya bilang hari ng Israel na papalit kay Saul pero kararating pa lamang niya sa lugar ni Samuel ay may nag-tip na kay Saul kung nasaan siya.

Maging ang kaniyang bespren na si Jonathan ay walang magawa para sa kaniya. Gusto man tumulong ni Jonathan, ipit siya. Anak siya ni Haring Saul at ano rin ang mangyayari sa kaniyang buhay at sariling pamilya kapag sumama siya kay David na hindi rin alam kung saan pupunta?

Wala na siyang lugar sa palasyo ng hari kung saan dati ay kasama pa niyang kumain ang hari at pamilya nito. Wala na rin ang army kung saan kasa-kasama niya ang mga sundalo sa mga labanan at sama-sama silang nagsasaya sa mga tagumpay. Walang asawa na mapagkakatiwalaan, walang pari na magpapayo, walang malapit na kaibigan.

Kapit sa patalim, pumunta si David sa Gath, ang lugar ng mga kaaway nilang Filisteo at sinubukan niyang makipagkaibigan sa mga tao doon. Inisip niyang baka umubra kapag sinabi niyang kaaway na rin niya si Haring Saul na kaaway ng mga Filisteo. Pero pumalpak ang plano niya. Duda sa kaniya ang mga Filisteo. Nagpanic si David. Nasa teritoryo siya ng kaaway at alam niyang wala siyang kalaban-laban kaya’t nagpasiya siyang magkunwaring isang baliw. Kinalmot niya ang mga pintuan at nagkunwaring naglalaway siya. At para lalong mapaniwala niya ang mga kaaway, nagpagulong gulong siya sa dumi. Umarte siyang para kinukumbulsyon. Inakala ng mga Filisteo na siya ay nasapian ng demonyo ng kanilang sinasambang si Dagon at dahil sa takot nilang magkalat pa si David ng lagim, dinala nila sa labas si David at hindi na pinapasok sa kanilang lugar.

Minsan para makatakas sa problema, kumakapit ang ilan sa atin sa patalim tulad ni David na pumunta sa lugar ng mga kaaway. At gagawin natin ang lahat kahit magsinungaling, magkompromiso, mamuhay ng tila isang baliw para lang tanggapin ng tao, para lang hindi ma-stress. Magpapakalango ang ilang tao sa alak, maghahanap ng panandaliang aliw sa drugs, pornography, babae pero hindi magtatagal, nadidiskubre nila na lalo lamang lumalaki ang kanilang problema, na ang mga bagay na ito ay hindi nakakatulong sa kanilang kalagayan.

Ligtas nga ang buhay ni David pero wala siyang masilungan kundi ang desierto at doon nakakita siya ng isang malaking kuweba na kung tawagin ay Adullam. At sa katahimikan ng lugar na iyon, nag-isip-isip siya at binalik niya ang pokus niya sa Diyos na kaniyang naging kanlungan at saklolo. Naalala niya na hindi siya nag-iisa. May Diyos siyang matatakbuhan, ang Diyos na higit ang karunungan at kalakasan kaysa sa kaniya.

Kaibigan, bakit hindi mo gawing kanlungan ang Diyos? Anuman ang nangyayari sa buhay mo, anumang bigat ng problema mo, saan ka man nasuot, kaya ka niyang tulungan. Maaaring iwan o iwasan ka ng mga tao sa paligid mo, pero hindi ang Diyos na handang tumulong sa iyo. Naghihintay lamang siya sa iyong buong pusong paglapit sa Kaniya.

Pastor Junie Josue is Senior Pastor of International Worship Centre (IWC) at 1077 St. James St. (Worship Services: Sundays - 9 a.m. Tagalog, 10:45 a.m. English service). Other IWC English worship services every Sunday are also held at the following sites: Cineplex Entertainment, Kildonan Place at 1555 Regent Avenue at 10:30 a.m., Cinema City Northgate at 1399 McPhillips St. at 10:15 a.m., Calvary Chapel at 221 Hamilton St. Neepawa, MB at 1:30 p.m. & West End Community Centre at 247-23rd St., Brandon, MB at 10:30.a.m. Pastor Junie is also host of radio program Higher Life on CKJS 810 AM, Monday to Friday, 8:50 a.m. For more information, call 774-4478.

Have a comment on this article? Send us your feedback.