• Krosword ni Gerry Gamurot
  Eh Kasi, Pinoy!

  Krosword

  ni Gerry Gamurot
 • Building Science by Norman Aceron Garcia
  Features

  Building Science

  by Norman Aceron Garcia

Published on

Heavenly Connection ni Pastor Junie JosuePagod ka na ba?

Ni Pastor Junie Josue

Mababasa sa biblia ang kuwento ni Mepibosheth. Pagod na sa siya sa kaniyang buhay. Hindi patas ang naging buhay niya. Maganda na sana ang pasimula nito. Ang kaniyang ama na si Jonathan ay ang prinsipe ng Israel. Ang kaniyang lolo naman ay ang kauna-unahanag hari ng Israel na si Saul. Dugong maharlika siya at siempre marami siyang pribiliheyo bilang galing sa maharlikang lahi. Andiyan ang yaman, maraming kaibigan, at ang paggalang ng maraming tao.

Noon iba rin ang kaniyang pangalan, ito ay pangalan ng mga maharlika, “Mirab Ball” na ang ibig sabihin ay kaaway ni Baal. Si Baal ay isang diyus-diyosan. Pero ngayon iba na ang kaniyang pangalan – “Mephibosheth” na ang kahulugan ay anak ng kahihiyan at ang lahat ng ito ay dahil sa nangyari noong araw kung saan ang lahat sa kaniyang buhay biglang nagbago.

Nong siya ay limang taong gulang, may isang duguan at pagod na pagod na lalaki na tumatakbo tungo sa tarangkahan ng palasyong kaniyang tinitirhan at nagsisigaw na binalita na patay na si Haring Saul at ang kaniyang mga anak na lalaki. Sa murang edad niya noon, hindi niya maunawaan ang lahat ng mga pangyayari. Bigla-biglang nagkagulo sa loob ng palasyo. Umiyak ang mga asawang babae at ang mga naglilingkod sa palasyo ay namutla at nagtatatakbo.

Naalala ni Mepibosheth kung paanong dali-dali siyang pinuntahan ng kaniyang nars at kinarga siya nito at tumakbo ito nang tumakbo. Pero hindi napansin ng nars na may parating na karuwahe at bigla itong natumba. Nawala sa kaniyang bisig ang bata sa pagbagsak nito. Tinamaan nang husto ang kaniyang likod. Hindi naramdaman ng bata ang sakit sa kaniyang likod at akala ng nars ay okay ang bata kayat iikang-ikang na nagpatuloy sila sa pagtakas.

Paglipas ng ilang sandali nang ibaba niya ito dahil sa matinding pagod, doon nadiskubre ng nars na nalumpo ang kaniyang alaga. Dinala niya ito sa isang malayong lugar na kung tawagin ay Lo Debar at doon nabago ang pangalan niya at siya ay naging Mephibosheth. Kinailangan niyang matutong mamuhay nang walang binti. Lagi siyang karga-karga ng iba kahit magbinata na siya at naging mama. Kinailangan niyang lunukin ang kaniyang pride.

Bukod sa kawalan ng buhay na may karangyaan, namuhay siya na walang tatay na gumagabay sa kaniyang paglaki. Araw araw kailangan niyang harapin ang buhay ng isang lumpo, ang buhay na puno ng pangungulila, ang buhay na tila walang magandang kinabukasang naghihintay.

Isang araw dumating ang mga tauhan ni Haring David at siya ay pinasusundo. Nagtataka siya kung paanong nalaman ng hari ang kaniyang taguan pagkatapos ng mahabang panahon. Natakot siya dahil narinig na niya ang kuwento kung paano inargabyado ng kaniyang lolong Haring Saul si David at siguradong damay siya at siya ay gagantihan ni David.

Kahit labag sa kaniyang kalooban, dinala siya sa palasyo. At noong hinarap na siya sa haring David, buong pagpapakumbaba itong yumuko at sinabing “Ako po ay inyong lingkod.” Inaabangan na niya ang sentensiya ng kamatayan mula sa bibig ng hari pero sa halip ito ang sinabi ng hari “Huwag kang matakot. Pakikitaan kita ng kabutihan alang-alang sa iyong ama na si Jonathan na aking matalik na kaibigan. Ibabalik ko ang lahat ng lupain na pag-aari ng iyong lolong si Haring Saul at lagi kang kakain sa aking mesa.”

Kaibigan, hindi lihim sa Diyos ang mga masasakit na pangyayari sa inyong buhay. Alam din niya na pagod na kayo na pasanin ang hirap ng buhay. Sa biblia sa Mateo 11;28 may paanyaya siya sa atin “Lumapit kayong lahat sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo ay pagpapahingahin ko.”

Kaya’t tulad ni Haring David, nais niya kayong sunduin upang makaranas kayo ng kapahingahan sa piling niya. Nais niya kayong bigyan ng magandang buhay. Nais niya itong gawin dahil mahal niya kayo. Tularan natin si Mepibosheth, hindi na siyang nagmatapang. Inalis na niya ang kaniyang pride at isinuko na lamang ang buhay niya sa hari. Sa halip na parusa at kapahamakan, nakaranas siya ng masaganang buhay. Ganiyan din ang nais ng Diyos na mangyari sa ating buhay. Lumapit lamang tayo sa kaniya at siguradong tulad ni Mephibosheth, hindi natin ito pagsisisihan.

Pastor Junie Josue is Senior Pastor of International Worship Centre (IWC) at 1077 St. James St. (Worship Services: Sundays - 9 a.m. Tagalog, 10:45 a.m. English service). Other IWC English worship services every Sunday are also held at the following sites: Cineplex Entertainment, Kildonan Place at 1555 Regent Avenue at 10:30 a.m., Cinema City Northgate at 1399 McPhillips St. at 10:15 a.m., Calvary Chapel at 221 Hamilton St. Neepawa, MB at 1:30 p.m. & West End Community Centre at 247-23rd St., Brandon, MB at 10:30.a.m. Pastor Junie is also host of radio program Higher Life on CKJS 810 AM, Monday to Friday, 8:50 a.m. For more information, call 774-4478.

Have a comment on this article? Send us your feedback.