• Krosword ni Gerry Gamurot
  Eh Kasi, Pinoy!

  Krosword

  ni Gerry Gamurot
 • Building Science by Norman Aceron Garcia
  Features

  Building Science

  by Norman Aceron Garcia

Published on

Heavenly Connection ni Pastor Junie JosueHigit sa isang sanggol

ni Pastor Junie Josue

Gustung gusto natin ang istorya ng kapanganakan ni Hesus. Sa mga eskuwelehan at simbahan, kapag napapanood natin ang drama ukol sa kapaskuhan, parang cute na cute ang eksena ng kapanganakan ni Hesus. Pero hindi ipinanganak si Hesus sa lupa para magbigay kaaliwan lamang. Hindi siya naparito bilang isang sanggol lamang na mahina at walang kayang gawin sa ating buhay. Hindi siya nanatiling isang sanggol na nakalampin at umiiyak kapag may kailangan.

Sa biblia, mababasa natin ang sinabi ni propetang Isaias ukol sa sanggol na si Hesus, “Sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang tatawagin sa pangalang ‘Kahanga-hangang Tagapayo, ang Makapangyarihang Diyos, Walang hanggang Ama, ang Prinsipe ng Kapayapaan.’”

Hindi pangkaraniwang sanggol si Hesus.

Sa mga pangalan pa lamang niya, malalaman nating siya ay kakaiba. Siya ang Kahanga-hangang Tagapayo. Maraming bagay na nagpapagulo ng ating isipan. Wala rin tayong katiyakan sa kinabukasan. Naghahari madalas ang takot sa ating puso. Wala tayong direksyon sa buhay. Kapag desperado tayo, lumalapit tayo kung kani-kanino. Minsan nagbabayad pa tayo ng abogado, counselor, psychiatrist o manghuhula para payuhan tayo. Walang masama na humingi ng tulong sa mga eksperto sa larangan ng hustisya at sa mga propesyonal. Pero ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay at ang lumikha sa atin ang kahanga-hangang tagapayo na maaari nating lapitan anumang araw at anumang oras. Siya lamang ang may pinakadakilang plano para sa ating buhay Naghihintay lamang siya ng ating pagsamo. Ang biblia na naglalaman ng kaniyang mga salita ay punong puno ng aral at payo tugkol sa inba’t ibang aspekto ng buhay tulad ng buhay mag-asawa, paghawak ng pera, at iba pa.

Ang sanggol na si Hesus ay ang makapangyarihang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Siya lamang ang may kapangyarihang magpagaling ng mga may sakit, magpalaya ng mga bihag ng kasalanan o masamang bisyo. Kaya rin niyang magbago ng buhay at magligtas sa ating kaluluwa. Ang sanggol na Hesus rin ang Walang hanggang Ama. Tulad ng isang pastol na nagpapakain, nangangalaga, at nagbibigay ng lahat ng kailangan ng kaniyang mga tupa, gayundin ang Diyos sa tao.

Ang sanggol na si Hesus rin ang Prinsipe ng Kapayapaan na nagbibigay katahimikan sa ating pag-iisip at puso kahit na sa panahon ng krisis o pagsubok dahil hawak niya ang buhay natin.

Kapag summer, nasa bahay bakasyunan niya sa Balmoral si Queen Victoria ng England. Naglalakad siya sa malawak na damuhan at nagsusuot siya ng mga simpleng damit para hindi siya makilala ng mga tao. Isang araw, nagsimulang umulan kaya’t tumakbo siya sa isang cottage para may masilungan. Tinanong niya ang isang matandang babae roon kung puwede siyang makahiram ng payong para makauwi siya. Hindi pa nakikita kahit kailan ng babae si Queen Victoria at wala siyang ideya na ang kaniyang bisita ay ang reyna ng kaniyang bayan. May pagkasuplada at masama ang loob na sumagot ang matandang babae “Mayroon akong dalawang payong. Ang isa ay halos bago pa at maganda pa ang kondisyon. Ang isa naman ay luma na. Maaari mong kunin yong luma. Ayokong pahiram yong bago. Malay ko kung maisauli mo pa ito sa akin.” Kaya’t binigay niya sa reyna ang lumang payong. Pinasalamatan ng reyna ang babae at inisip ng reyna na ang lumang payong ay mas mabuti na kaysa sa wala. Nangako siyang ibabalik niya kaagad ang payong.

Kinaumagahan, may isang lingkod ng reyna na nakadamit ng pangpalasyo ang pumunta sa lugar ng matandang babae para magpasalamat at ibalik ang lumang payong. Laking gulat ng matandang babae nang malaman niya ang tunay na katauhan ng pinahiram niya ng lumang payong. Paulit-ulit niyang sinabi “Kung alam ko lamang. Kung alam ko lamang.”

Ngayong kapaskuhan, huwag natin ipokus ang ating pansin kay Hesus bilang isang sanggol lamang. Kilalanin at ibigay natin ang nararapat na pagsamba sa kaniya bilang ating hari at panginoon at siguradong tayo rin ang makikinabang kapag ginawa natin ito.

Nais kong ipaalam na may service kami sa Pasko, 25 ng Disyembre at Bagong Taon, Enero a uno, na parehas gaganapin alas 11 ng umaga sa 1077 St James St. Wala kaming service sa Northgate at Kildonan Place Mall sa dalawang linggong ito. Magkita kita tayo doon.

Dalangin ko na maranasan niyo ang pag-ibig ng Diyos hindi lamang sa Kapaskuhang ito kundi magpakailanman. 

Have a comment on this article? Send us your feedback.