• Krosword ni Gerry Gamurot
  Eh Kasi, Pinoy!

  Krosword

  ni Gerry Gamurot
 • Building Science by Norman Aceron Garcia
  Features

  Building Science

  by Norman Aceron Garcia

Published on

Heavenly Connection ni Pastor Junie JosueIba’t ibang wika ng pag-ibig

ni Pastor Junie Josue

Minsan nagtatampo tayo sa ating kabiyak dahil ang akala natin hindi nila tayo mahal. Hindi natin kasi nauunawaan na may iba’t ibang uri ng wika ng pag-ibig; iba’t ibang paraan ng pagpapahayag ng ating pagpapahalaga sa ating mahal sa buhay. Malaking bagay na malaman natin ang mga paraan na ito upang maiwasan ang tampo, sama ng loob at awayan sa relasyon. Mahalaga ring ipaunawa natin sa ating kabiyak ang sarili nating kapahayagan ng pag-ibig.

May isang lalaki na kailanman ay hindi sinabihan ang kaniyang misis ng salitang “I love you.” Ito ang kaniyang dahilan, “Sinabi ko na sa kaniyang mahal ko siya apatnapung taon na ang nakakaraan sa harap ng altar nang kami ay ikinasal. Sinabi ko rin sa kaniya na ipapaalam ko sa kaniya kapag nagbago na ang aking isip.” Masama ang loob ng misis. Hinahanap-hanap kasi niya ang matatamis na salitang yon. Ang hindi niya alam, hindi sa salita, kundi sa pagsisilbi ang paraan ng pagpapahayag ng kaniyang mister ng kaniyang pag-ibig sa kaniya.

Si Gary Chapman ay isang kilalang pastor, marriage counselor at manunulat. Sa kaniyang libro, may binanggit siyang limang wika ng pag-ibig o limang paraan kung paano natin maipapakita ang ating pag-ibig sa ating mahal sa buhay. Ang unang wika ay ang mga salita ng pagsang-ayon. Ito ay ang pagsasabi ng mga positibong bagay patungkol sa ating mahal sa buhay. Pinupuri mo ba ang kaniyang mga magagandang katangian? Kung masarap siyang magluto, bakit hindi mo sabihin sa kaniya? Kung magaling siyang magkumupuni ng mga sirang gamit sa bahay, bakit hindi mo siya pasalamatan at sabihin sa kaniya kung gaano kahalaga sa iyo ang kaniyang ginagawa? Kabilang din dito ang paghihimok at pagsuporta sa iyong mahal sa buhay upang matupad niya ang kaniyang mga pangarap sa buhay. Ito rin ay ang pagsasabi ng inyong pagtitiwala sa kakayahan ng iyong kabiyak.

Si Nathaniel Hawthorne ay hindi magiging isang sikat na nobelista kundi siya pinaniwalaan at sinuportahan ng kaniyang asawa. Ang mga salita ng pagsang-ayon ay nagpapahiwatig na hindi mo binabalewala ang kaniyang pagkatao at ang kaniyang mga ginagawa.

Malaking bagay ang mga salitang ginagamit natin sa ating kabiyak pati na rin ang tono ng ating pananalita. Ayon sa biblia sa Kawikaan 15:1 “Ang malumanay na sagot ay nakakaalis ng galit ngunit nakakagalit ang salitang magaspang. At ayon naman sa Kawikaan 12:18 “Ang salitang walang ingat ay sumusugat ng damdamin ngunit nagpapagaling ng sakit ng loob ang magandang salita.” Ang ating mga salita ba ay nagdadala ng gulo o kabutihan sa ating mga samahan?

Ang pangalawang wika ng pag-ibig ayon kay Chapman ay ang kalidad na panahon, ang atensiyong hindi nahahati. Napakabusy ng karamihan sa atin dito sa Canada dahil sa trabaho, gawaing bahay at kung anu-ano pa. At kung nais nating ipahayag ang pag-ibig natin sa ating mga mahal sa buhay, kailangan maglaan tayo ng panahon sa kanila. Hindi dahil matanda na kayo ay hindi na kayo puwedeng magdeyt o mag-enjoy sa presensiya ng isa’t isa kahit sa park o sa coffee shop lamang.

Ang isa pang wika ng pag-ibig ay ang paglilingkod, ang paggawa ng mga bagay na alam nating nais ipagawa na ating mahal aa buhay. Ang intensiyon natin ay para paligayahin sila. Maaaring ito ay ang pagpinta ng inyong kuwarto, pagtapon ng basura tuwing umaga, paglinis ng kotse o pagputol ng damo. Minsan kasi, ang mga away ay nagsisimula kapag patuloy na hindi pinapansin ng isa ang bilin ng isa na gawin ang isang gawaing bahay. Sa paggawa ng maliliit na bagay, malaking benepisyo ang makukuha natin sa pagsasamahang mag-asawa. Naiiwasan ang away at kaguluhan.

Marami ang nagsasabi na ang tunay na pag-ibig ay nagbibigay. Lahat ng limang wika ng pag-ibig ay hinahamon tayo na magbigay sa ating minamahal. Pero para sa iba ang pagtanggap ng regalo o mga nakikitang simbolo ng pag-ibig ang siyang pinakamalakas ng kapahayagan. Para sa nakararami, ang regalo, anuman ang halaga nito, ay nagpapakitang naalala mo o naisip mo ang iyong mahal sa buhay.

Ang pinakahuling wika ng pag-ibig ay ang pisikal na pagpapahayag ng pag-ibig tulad ng paghawak o pagpisil ng kamay, pagtapik, pag-akbay, paghalik at ang pagyakap. Alam n’yo bang napakahalaga ng hawak ng isang tao hindi lamang sa mga mag-asawa kundi pati na rin sa mga sanggol? Base sa mga pag-aaral na ginawa, mas malusog at mas maganda ang paglaki ng mga sanggol na kinarga at hinawakan ng kanilang mga tagapag-alaga kaysa sa mga baby na hindi o bihira lamang kargahin at hawakan ng kanilang mga tagapag-alaga. Ang pagiging pisikal ay hindi nangangahulugan palagi ng sex. Malaking ginhawa ang maibibigay ng isang simpleng yakap sa inyong mahal sa buhay lalo na kung siya’y nalulungkot. Ang pag-akbay mo sa iyong misis sa mall ay maaaring magpahayag sa kaniya na pinagmamalaki mo pa rin siya bilang asawa.

Alamin natin ang wikang ginagamit natin sa ating kabiyak maging ang mga pagpapahayag na inaasahan nila mula sa atin nang sa gayon ay maging matamis ang ating samahan.

Pastor Junie Josue is Senior Pastor of International Worship Centre (IWC) at 1077 St. James St. (Worship Services: Sundays - 9 a.m. Tagalog, 10:45 a.m. English service). Other IWC English worship services every Sunday are also held at the following sites: Cineplex Entertainment, Kildonan Place at 1555 Regent Avenue at 10:30 a.m., Cinema City Northgate at 1399 McPhillips St. at 10:15 a.m., Calvary Chapel at 221 Hamilton St. Neepawa, MB at 1:30 p.m. & West End Community Centre at 247-23rd St., Brandon, MB at 10:30.a.m. Pastor Junie is also host of radio program Higher Life on CKJS 810 AM, Monday to Friday, 8:50 a.m. For more information, call 774-4478.

Have a comment on this article? Send us your feedback.