Published on

Noel Lapuz     ‘Wag mo silang tawaging “pana”

Mapagbansag ang Pilipino. Sa maliit na barrio na aking kinalakhan sa Taguig ay karaniwan na ang magbansag sa mga tao. Hindi ko malilimutan si Mang Maeng Kubra na kubrador ng jueteng; si Lisang Tuga, isang babaeng marumi sa katawan at may kakulangan sa pag-iisip; si David Binge na mahina ang pandinig; si Boy Sebo na isang matabang binata na laging pawisan, si Felicing Kabayo na kilala bilang mabilis tumakbo; at marami pang ibang personalidad na binigyan ng bansag ng mismong komunidad na kanilang kinabibilangan.