Published on

Noel Lapuz     Trip tayo sa Bus #16

Nakasakay ka na ba sa Bus # 16? Ito ang natatanging bus na sinusuyod ang kahabaan ng Selkirk Ave. Araw-araw akong suki ng bus na ito – mula kanto ng Sinclair at Selkirk papunta sa downtown. Kaya nga, halos alam ko na nga ang bawat tabas ng mukha ng tsuper at ng mga kapuwa ko pasahero.

Masarap gumawa ng kuwento sa bawat pasahero ng bus na ito. May iba’t ibang destinasyon, pakay, bitbit na saya, tagumpay, kabiguan at problema sa bawat pagsakay sa bus.