• Krosword ni Gerry Gamurot
  Eh Kasi, Pinoy!

  Krosword

  ni Gerry Gamurot
 • Building Science by Norman Aceron Garcia
  Features

  Building Science

  by Norman Aceron Garcia

Published on

Heavenly Connection ni Pastor Junie JosueHindi kailangang maging parang isang sugal ang buhay

ni Pastor Junie Josue

May ibang nagsasabi na ang buhay ay parang sugal. Maaring totoo ito para sa ibang tao dahil wala silang kasiguraduhan sa kung anong mangyayari sa kanilang buhay. Palagi silang kakaba-kaba kung anong susunod na problema ang kanilang haharapin. Wala silang direksyon sa buhay. Hindi nila alam kung saan sila patutungo.

Alam n’yo bang hindi kailangan na maging parang isang sugal ang buhay? Hindi tayo kailangang mangamba kung anong nakaabang sa mga susunod na araw. Kung may malapit na ugnayan tayo sa Diyos, kung pahihintulutan natin si Hesus ang maghari at magbigay direksyon sa ating buhay, makaasa tayong ng mapayapang buhay na puno ng pag-asa.

Ang sabi sa biblia sa Juan 10:10 Ang Panginoong Hesus ay naparito sa lupa at nag-alay ng kaniyang buhay para sa atin para magkaroon tayo ng buhay na kasiya-siya. Noong malapit na siyang mapako sa krus, nagpaalam siya sa kaniyang mga alagad na nag-aalala ng kung ano na ang mangyayari sa kanila kung wala na siya. Sinabi ni Hesus na siguradong makakaranas sila ng kahirapan katulad din ng ibang tao pero hindi sila kailangang mag-alala. Nangako siya ng kapayapaan para sa mga nananalig sa kaniya. Kapayapaan sa gitna ng problema at kahirapan. Kapayapaan na nababase sa kaalaman na hawak ang kanilang buhay ng Diyos na siyang nangakong hindi niya pababayaang o iiwan ang mga taong nagtatapat sa kaniya.

Ilang taong na ang nakalipas nang namatay ang nanay ng isa naming kaibigan. Nadiskubre nilang may malalang karamdaman ang kaniyang ina at mabilis ang lahat ng pangyayari dahil sa loob ng mga higit kumulang tatlong buwan mula nang madiskurbe ng doktor ang sakit ng kaniyang nanay ay namahinga na ito. Noong malaman ng nanay na ilang araw na lamang ang nalalabi sa kaniyang buhay dito sa lupa, buong pusong tinanggap niya ito. Walang pagsisi sa kaniyang mukha at nabanggit niya sa kaniyang anak na handa na siyang mamatay dahil sigurado siya sa kaniyang patutunguhan. Naging maluwag din sa aming kaibigan ang pagyao ng kaniyang ina dahil para sa kaniya lumipat lamang sa higit na mabuting tirahan ang kaniyang nanay at buong pag-asa at paniniwala siyang nananabik na magkakasama silang muling mag-ina sa langit. Kahit ang aming kaibigan mismo ay nagtataka sa pambihirang kapayapaang nadama niya noong yumao ang kaniyang nanay. Kaisa isa siyang anak at napakalapit niya sa kaniyang nanay pero binigyan siya ng Diyos ng pambihirang uri ng kapayapaan na hindi natitinag ng mga pangyayari sa ating buhay.

Kaibigan, hindi kailangang maging isang sugal para sa atin ang buhay na kung minsan ay panalo pero madalas ay talo. Hindi kailangang maging tsamba-tsamba lang ang buhay na palagi tayong humihiling na sana ay manalo tayo pero kakaba-kaba naman tayo na hindi magkatotoo ang hiling natin. Hindi tayo kailangan na mabuhay lamang para sa ngayon katulad ng karamihan sa mga taong nagsusugal na akala mo ay wala ng bukas kung magtapon ng pera.

Kapag tayo ay na kay Hesus, may patuntunguhan at direksyon ang ating buhay. Gagabayan niya tayo sa bawat hakbang at kahit na may problema, palaging nandiyan ang kaniyang tulong. May kabuluhan ang ating buhay dahil alam natin na sa bawat kabutihang ating ginagawa, may nag-aabang na gantimpala para sa atin sa langit. Kaya’t bakit di natin ipamuhay ang ating buhay ng may malapit na ugnayan sa Diyos para lagi tayong panalo?

Pastor Junie Josue is Senior Pastor of International Worship Centre (IWC) at 1077 St. James St. (Worship Services: Sundays - 9 a.m. Tagalog, 10:45 a.m. and 6:15p.m. English services). Other IWC English worship services every Sunday are also held at the following sites: Cineplex Entertainment, Kildonan Place at 1555 Regent Avenue at 10 a.m., Cinema City Northgate at 1399 McPhillips St. at 10:15 a.m., Calvary Chapel at 221 Hamilton St. Neepawa, MB at 1:30 p.m. & West End Community Centre at 247-23rd St., Brandon, MB at 10:30.a.m. Pastor Junie is also host of radio program Higher Life on CKJS 810 AM, Monday to Friday, 8:50 a.m. For more information, call 774-4478.

Have a comment on this article? Send us your feedback.